^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

PII “Pienenīte” pedagogu kolektīva mācības

Kopš 2017./2018.m.g. esam pilotskola Skola 2030 projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Komandas sastāvā ir 8 iestādes pedagogi, kuri apmeklē projekta organizētās mācības.

Pakāpeniski apgūtās zināšanas iekļaujam ikdienas mācību procesā, un ar gūto pieredzi Skola 2030 mācībās, dalāmies ar saviem kolēģiem. Mūsu iestādes kolektīvs ir idejām bagāts, atvērts jaunām zināšanām un prasmēm, gatavs aktīvi līdzdarboties komandā, kas nodrošinātu iestādes kvalitatīvu darbību, attīstību un sekmētu virzību atbilstoši laikmeta prasībām.

Lai pilnveidotu savas zināšanas par “Kompetenču pieeju mācību saturā”, uzaicinājām lektori - Liepājas pilsētas pirmsskolas jomas koordinatori, Liepājas PII “Saulīte” vadītāju  Mg.paed.Dinu Jaunzemi.

Sestdien, 9.februārī viss pedagoģiskais kolektīvs piedalījās D.Jaunzemes  izzinošajā lekcijā, klausoties, praktiski darbojoties, prezentējot grupu darbus un  diskutējot.

Mācoties apguvām tēmas – caurviju prasmju attīstīšanas iespējas pirmsskolā; domāšanas mācīšana pirmsskolā; pašizziņa un pašvadība kā priekšnoteikums, lai īstenotu kompetenču modelī ietverto stratēģiju: domāt-darīt-zināt.

Vērtīgs ieguvums – praktiskais ieskats Liepājas PII “Saulītes”  pieredzē kā projektā piedāvātais jaunais mācību saturs tiek  iedzīvināts ikdienā.

 

Stopiņu novada domes PII ”Pienenīte” Skola 2030 aprobācijas komanda

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"