^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Nordplus Junior projekta „Meet yourself” darba grupas vizīte Klaipēdā

 28.janvāra pēcpusdienā, kopā ar Latvijas piecu pirmsskolu iestāžu pārstāvēm, kā arī trīs Igauņu pirmsskolas iestāžu pārstāvēm devāmies pieredzes apmaiņas vizītē uz Klaipēdu, Nordplus Junior projekta “Meet yourself” ( Satiec sevi) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir  sadarbība ar vecākiem un pedagoģiskais darbs daudzkultūru vidē. Projekta norises laiks:2018.gada janvāris – 2019.gada jūnijs.

Klaipēdā viesojāmies 5 dažādās pirmsskolas iestādēs, mums bija iespēja iepazīties ar kaimiņvalstu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, vērojām mācību procesu, grupu nodarbības, mūzikas un sporta nodarbības, apmeklējām profesionālās pilnveides kursus – “Veiksmīgas dzīves stratēģija”,  kā arī piedalījāmies seminārā un prezentējām savu iestādi.

Viesojāmies arī Klaipēdas kultūras un amatniecības centrā, kur vairāk izzinājām lietuviešu kultūru, tradīcijas un ieražas, kā arī degustējām nacionālos ēdienus. Noslēgumā bija rotaļu aktivitātes - katra valsts iemācīja vismaz 3 rotaļas projekta dalībnieku grupai.

Lietuvas izglītības sistēma ir diezgan līdzīga mūsu izglītības sistēmai, kā arī dienas režīms un plānotās dienas aktivitātes 80% ir tāpat kā mūsu iestādē.

Situācija izglītības jomā Lietuvā arī ir saspringta, lietuviešu pedagogiem ir zemas algas, cikliski valstī notiek pedagogu streiki, ar aicinājumu, sakārtot pedagogu atalgojumu.

Jauninājums, ko ievērojām Klaipēdas un Palangas pirmsskolas iestādēs – interaktīvās grīdas. Funkcijas līdzīgas kā interaktīvajai tāfelei, bet darbojoties uz grīdas vienlaicīgi uzdevumus pildīt un izmēģināt var vairāki bērni. Labs tehnisks izgudrojums, apgūstot mācību vielu , ar rotaļu un spēļu elementiem izspēlētu dažādas tēmas, izprotot un praktiski pielietojot tās.

Esam priecīgi piedalīties Nordplus Junior projektā, gūt jaunu pieredzi, jaunas iemaņas un sadarbības partnerus Baltijas valstīs. Projekta ietvaros jau ir tapušas jaunas idejas, jauniem projektiem.

Nākamā projekta darba grupu tikšanās ir Latvijā, projekta noslēguma konferencē. Gaidīsim tikšanos!

 

 

Stopiņu novada domes PII ”Pienenīte”

vadītājas vietniece izglītības jomā

Santa Šika

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"