^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

„Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”

Divu nodarbību cikls š.g. 21.08. un 23.08.

Uz nodarbībām tiek aicināti Stopiņu novada pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu  vecāki, vecvecāki, audžuvecāki, aizbildņi, auklītes, kā arī visi citi interesenti, kuriem ir tuvi bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi.

 1. nodarbība: 21.08.2018 no plkst. 17.00 - 19.00 „Bērnu tikumiskā audzināšana”

Nodarbībā tiks sniegts ieskats par:

  • normatīvajos aktos iekļautajām audzināšanas vadlīnijām;
  • akcentēta vecāku loma bērnu tikumiskajā audzināšanā;
  • vecāku lomu attieksmju pret sevi, citiem un apkārtni veidošanā;
  • vecāku lomu bērnu piederības izjūtas ģimenei stiprināšanā;
  • vecāku lomu nacionālās pašapziņas veidošanā.

 2. nodarbība: 23.08.2018 no plkst. 17.00 - 19.00 „Bērnu sociālā audzināšana”

Nodarbībā tiks:

  • apskatīts jautājums, kā veicināt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu sociālo kompetenču attīstību vecāku un bērnu savstarpējās mijiedarbības procesā;
  • sniegti praktiski ieteikumi sociālo kompetenču – empātijas, gādīguma, sadarbības prasmju attīstīšanai un pilnveidošanai.

 

Nodarbības notiks:
Ulbrokā, Institūta ielā 34a, PII „Pienenīte” skolotāju istabā.
Nodarbības vadīs PII „Pienenīte” izglītības psihologs Evita Anča.
Nodarbības būs bezmaksas, tās notiks Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu ietvaros.
Lūgums pieteikties pa tālruni: 26594388

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"