^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

„Nord Plus Junior” projekta viesošanās mūsu PII „Pienenīte”

No š.g. 22.janvāra darbojamies NordPlus Junior projektā „Meet yourself” (satiec sevi) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir sadarbība ar vecākiem un pedagogu darbs daudzkultūru vidē.

Janvārī notika pirmā pieredzes apmaiņas darba vizīte Tallinā, kurā piedalījās pārstāvji no piecām  Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm,arī mēs,  kā arī divu Lietuvas pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji un Igaunijas kolēģes.

Š.g. 26.jūnijā mums bija gods uzņemt visus projekta dalībvalstu pārstāvjus mūsu iestādē.

Diena  bija saplānota pa minūtēm, ar mērķi dalīties pieredzē, kā arī iesaistīt ciemiņus dažādās aktivitātēs, un aplūkot Stopiņu novada skaistākās vietas.

Ciemiņus ar sirsnīgu uzrunu sagaidīja arī Stopiņu novada priekšsēdētāja Vita Paulāne.Tālāk rītu turpinājām ar mūzikas nodarbību, ko ciemiņiem drosmīgi ļāva „noskatīties” un piedalīties „Podziņu” un „Skudriņu” grupu bērni, mūzikas skolotājas Agneses Ušackas pavadībā. Mūzikas nodarbībā ieintegrējām dažādas latviešu tautas rotaļas un dziesmas, ko dziedam un dejojam  Līgo svētkos. Aicinājām arī ciemiņus iemācīties latviešu tautas rotaļas.

Pēc aktīvās mūzikas nodarbības, devāmies ekskursijā pa mūsu iestādi. Nākamā aktivitāte bija skaņu rīku darbnīca, ko vadīja mūsu iestādes mūzikas skolotāja Agnese Ušacka. Katra projekta dalībniece izgatavoja 3 mūzikas instrumentus, no otrreiz lietojamiem materiāliem. Jau 4 gadus kopš darbojamies Ekoskolas programmā, akktīvi iedziļinamies vides izglītības jomā, necenšamies radīt jaunus atkritumus, bet izmantojam jau esošos, radot jaunas, praktiski pielietojamas lietas.

Skaņu rīkus, 2017./2018.m.g. izgatavoja arī „Burtiņu” grupas bērni kopā ar vecākiem, mūzikas skolotājas ierosinātā projektiņā „Burtiņu grupas skanošie meistarstiķi”, kas saistījās arī ar galvenajiem kompetenču pieejas satura projekta vadošajiem darbību virzieniem, kurā esam pilotskola.

Ciemiņu prieks un izbrīns par praktisku un visiem pieejamu lietu izmantošanu mūzikas rīku izgatavošanā bija neaprakstāms. Pievienotā vērtība skaņu rīku darbnīcai- iegūta pieredze, kā arī katra dalībniece to izmantos un pamēģinās savā iestādē un savus izgatavotos instrumentus aizvedīs uz savu valsti.

Pēc pusdienām, dažas drosmīgas un aktīvas projekta dalībnieces no Tallinas baudīja peldi mūsu ezerā.

Tālāk devāmies uz Līgo parku, kur neplānoti, bet ļoti vienoti, 3 valodās un daudzbalsīgi nodziedājām „Pūt vējiņi”. Pēc dziesmotā Līgo parka apmeklējuma devāmies ekskursijā uz „Eko Getliņi”.

Nākamajās dienās apmeklējām un guvām pieredzi Rīgas 49.PII, PII” Riekstiņš” un PII „Austriņa”.

Pieredzes apmaiņas programmas ietvaros apguvām  pedagogu profesionālās kompetences pilnveide programmu “Pirmsskolas izglītības skolotājs kā bērna radošuma rosinātājs: vispārīgie aspekti” 12 stundu apjomā.

Piedalījāmies interaktīvās lekcijās – nodarbībās, prezentējām labās prakses piemērus, kā arī piedalījāmies pedagoģiskā darba vērošanā, radošajās darbnīcās un  diskusijās par pirmsskolas izglītības aktualitātēm.

Esam priecīgas un lepnas par dalību NordPlus Junior projektā „Meet yourself”,. Varam gūt jaunu pieredzi, jaunas iemaņas un gūt profesionālus sadarbības partnerus Baltijas valstīs.

Nākamā projekta pieredzes vizīte 2019. gadā , Klaipēdā.

 Santa Šika
Stopiņu novada domes
PII”Pienenīte”
vadītājas vietniece izglītības jomā

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"