^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Vides novērtējums 2018/2019

 

Enerģija

 

 1. Ievads tēmā

Ikdienā patērējot elektrību un ziemā siltumu, skola rada pieprasījumu pēc enerģijas ražošanas. Lai enerģijas ražošanai sadedzinātu mazāk dabasgāzes un citu fosilo resursu, svarīgi novērst nelietderīgu elektrības patēriņu. Svarīgi mācīt elektrības taupīšanas principus arī visiem skolas skolēniem, veidojot pamatu viņu rīcībām mājās.

 1. Skolas izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

 

 

1

2

3

4

5

 

Dienās, kad klase ir pietiekami gaiša, netiek ieslēgtas gaismas

reti

 

 

 

 

x

vienmēr

Klases, kurās gaisma tiek izslēgta, kad neviena tajās nav

0 – 10% (no visām klasēm)

 

 

 

 

x

100%

(no visām klasēm)

Telpas, kurās izmanto efektīvas spuldzes (fluorescentās vai LED)

0 – 20%

 

 

x

 

 

100%

Telpas, kurās izmanto energoefektīvu sadzīves tehniku (A  energoefektivitātes klase)

0 – 20%

 

 

x

 

 

100%

Telpas, kurās uzstādīti atgādinājumi par elektrības taupīšanu

0 – 10%

 

 

 

 

x

100%

Telpas, kurās logi ir tīri un nebloķē saulesgaismu

0 – 10%

 

 

 

x

 

100%

Klases, kurās datori paliek ieslēgti, kad ilgu laiku netiek izmantoti

0 – 20%

x

 

 

 

 

100%

Klases, kurās citas elektroierīces paliek ieslēgtas, kad tās nelieto

0 – 20%

x

 

 

 

 

100%

Klases, kurās datoru lādētāji paliek pievienoti pa nakti

0 – 10%

x

 

 

 

 

100%

Klases, kurās projektori tiek izslēgti, kad nav vajadzīgi

0 – 20%

 

 

 

 

x

100%

Telpas, kurās iespējams atsevišķi pielāgot radiatoru siltumu

0 – 10%

 

 

x

 

 

100%

Telpas, kur sildelementi un ventilācijas lūkas nav aizsegtas

0 – 10%

 

 

x

 

 

100%

Brīvdienās skolā tiek uzturēta zemāka temperatūra

nekad

 

 

 

x

 

bieži

Logi un durvis ir aiztaisīti un noblīvēti (nelaiž iekšā aukstumu pa šķirbām)

0 – 10%

 

 

 

x

 

100%

Telpas tiek vēdinātas, ziemas laikā plaši atverot logus

bieži

x

 

 

 

 

nekad

Vai vārot tēju un kafiju bieži daudz uzvārītā ūdens paliek pāri?

bieži

 

 

x

 

 

reti

Vai siltais ūdens krānos ir silts vai plaucējošs?

Plaucējošs

 

 

x

 

 

Silts

Vai iespējams regulēt ūdens temperatūru skolā?

x

 

 

 

 

Jā, visur

Vai pie ūdens krāniem ir iespējams regulēt ūdens temperatūru?

nekur

 

 

 

 

x

visur

 

 1. Ilgtermiņa salīdzinājums

 

2012

2013

2014

2015

2016

Elektrības patēriņš oktobrī (kWh)

14127

14577

13554

13629

16657

Elektrības patēriņš gada laikā (kWh)

194289

200968

170324

165655

167853

Siltuma patēriņš novembrī (kWh)

81520

81520

48190

75000

86000

Siltuma patēriņš gada laikā (kWh)

1154000

777270

553400

596400

602000

Skolas ietekme uz klimata pārmaiņām (tonnas CO2)

382

284

212

371

372

 

 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar enerģijas taupīšanu?

  Atgādinājumi par elektrības taupīšanu, tā rezultātā elektrības nelietošanas gadījumā tiek izslēgta elektrība.

Kuros jautājumos enerģijas tēmā nepieciešami uzlabojumi?

 

Būtu labi, ja varētu lampas ieslēgt pakāpeniski ar vairākiem slēdžiem, tā regulējot apgaismojumu vietu.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai enerģija tiktu izmantota lietderīgāk?

  Informēt bērnus vecākus par elektroenerģijas taupīšanu. Rīkot mācību kino seansus par elektrību. Rosināt PII vairāk lietot LEDspuldzes.

 

 

Transports

 

 1. Ievads tēmā

Skolēni var nokļūt uz skolu dažādos veidos – gan ar vecāku auto, gan skolas vai sabiedrisko transportu, ar velosipēdu vai kājām. Dažiem skolēniem auto ir vienīgā iespējamā izvēle. Tomēr daudzos gadījumos Ekoskolas var veicināt ceļu līdz skolai veikt ar videi draudzīgajiem pārvietošanās veidiem, kas var uzlabot arī garastāvokli un veselību.

 

 1. Skolas izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

 

1

2

3

4

5

 

Cik droša ir satiksme skolas apkārtnē?

Ir bīstami posmi

 

 

 

x

 

Satiksme ir mierīga un droša

Cik skolēnu dodas uz skolu ar velosipēdu vai kājām?

Mazāk kā 5%

 

 

x

 

 

Vairāk kā puse

Cik skolēnu dodas uz skolu ar velosipēdu, kājām vai sabiedrisko transportu?

Mazāk kā 10%

 

 

x

 

 

Vairāk kā 90%

Cik skolotāju ierodas uz darbu ar automašīnu, braucot vieni?

Vairāk kā 90%

 

x

 

 

 

Mazāk kā 10%

Cik daudz vecāku paņem arī kaimiņu bērnus, braucot uz skolu ar savu auto?

Mazāk kā 10%

 

x

 

 

 

Vairāk kā puse

Vai skolā ir pietiekami daudz drošu velonovietņu?

Nav drošu novietņu

 

 

 

x

 

Novietnes ir drošas pietiekami daudz

Vai skolā ir notikušas velosipēdu zādzības?

Jā, regulāri

 

 

 

 

x

Nav notikušas

Cik bieži skolā mācību ekskursijas notiek ar velosipēdiem, izbraucienu vietā tiek rīkoti pārgājieni?

Ļoti reti

 

 

 

x

 

Ap trešā daļa no ekskursijām

Vai apmeklējot Ekoskolu pasākumus notikusi sadarbība ar citām skolām, lai brauktu kopā, izmantotu transportu efektīvāk?

Nav notikusi nemaz

 

 

x

 

 

Notiek bieži

Cik liela daļa skolēnu iegūst velobraucēja apliecību?

Mazāk kā 10%

-

 

 

 

 

Gandrīz visi

Cik tuvu skolas ieejai tiek izlaisti ar automašīnām atvestie bērni, radot veselības riskus no izplūdes gāzēm?

Pie pašas skolas ieejas

 

 

x

 

 

Izlaišana notiek vismaz 100 m no skolas

Vai skolas tuvumā apstājušās mašīnas izslēdz dzinēju un nepiesārņo gaisu, ja nākas ilgāk gaidīt bērnus?

Bieži neizslēdz

 

 

 

x

 

Vienmēr izslēdz, ir atgādinošas zīmes

Vai skolas pārtikas iepirkumā ņemts vērā, cik tālu vesti produkti?

Nav ņemts vērā

x

 

 

 

 

Ņemts vērā

Cik bieži skolā notiek pasākumi vai nelielas akcijas, kas aicina ierasties skolā ar kājām, velo vai sabiedrisko transportu?

Nenotiek

 

x

 

 

 

Notiek reizi mēnesī


 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar videi draudzīgu transportu?

Vecāki aktīvi atbalsta un piedalās EKO organizētos velo braucienos. Tuvāk dzīvojošus pārvietoties ar kājām vai uz velosipēda.

Kuros transporta jautājumos nepieciešami uzlabojumi?

 

Apvienot vienā braucienā no dažādām apdzīvotām vietām esošus bērnus, darbiniekus, organizējot sabiedrisko transportu.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

 

Rosināt vecākus apvienoties un paņemt kaimiņu bērnus (blakus un tuvumā dzīvojošus) atvest un izņemt no b/d ar vienu auto. Turpināt rosināt vecākus , kuri dzīvo blakus PII atvest bērnus un izņemt izmantojot videi draudzīgu transportu var ar kājām ejot.

 

 

Atkritumi

 

 1. Ievads tēmā

Parasti mēs pat neapzināmies, kādus atkritumus radām un ko ar tiem darām. Atkritumu rašanos nosaka mūsu ieradumi rīkoties pierastajā veidā – tāpēc Ekoskolas uzdevums ir radīt tādu vidi, kurā rodas pieradums samazināt atkritumu rašanos, atkārtoti izmantot un pārstrādāt tos. Svarīgi arī domāt radošus risinājumus, lai novērstu atkritumu izmešanu tam nepiemērotās vietās.

 

 1. Skolas izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

 

1

2

3

4

5

 

Vai skolā izvērtējat, no kurām lietām varētu atteikties, kuras varētu nepirkt, lai pēc tam neradītu liekus atkritumus?

Nekad

 

x

 

 

 

Katru reizi

Vai skolā, pērkot lietas, izvērtējat to ietekmi uz vidi, iepakojumu, kalpošanas ilgumu, izmantošanas iespējas, izcelsmi u.tml.?

Nekad

 

x

 

 

 

Katru reizi

Vai izvērtējat, kuras no šķietami nevajadzīgām un ārā metamām lietām var lietot atkārtoti, saremontēt, pārveidot u.tml.?

Nekad

 

 

 

 

x

Katru reizi

Vai skolā ir iespēja apmainīties ar lietām? (Piem., grāmatas, apģērbi, dažādas citas lietas.)

Nekad

 

 

 

 

x

Regulāri notiek šādas aktivitātes

Vai drukāšanas gadījumā tiek apdrukātas abas papīra puses?

Nekad

 

 

 

x

 

Bieži

Vai skolas pasākumos tiek lietoti vienreiz lietojamie trauki?

Bieži

 

 

 

x

 

Nekad

Vai skolēni bieži lieto vienreizējās glāzītes no dzērienu automāta?

bieži

 

 

 

 

-

Gandrīz nekad

Vai skolēni bieži lieto vienreizējās glāzītes no ūdens automāta?

Bieži

 

 

 

 

x

Gandrīz nekad

Cik skolēnu lieto savu daudzreiz lietojamu krūzi, pudeli?

Mazāk kā 5%

 

 

x

 

 

Vairāk kā 80%

Cik daudz plastmasas atkritumu rodas skolotāju istabā?

Samērā daudz

 

 

 

 

x

nedaudz

Vai skolēni bieži pērk ūdeni plastmasas pudelēs?

bieži

 

 

x

 

 

Gandrīz nekad

Vai skolēniem ir ērti pieejams dzeramais krāna ūdens?

Nav pieejams

 

 

 

 

x

Vairākās vietās

Cik, apmēram, plastmasas atkritumu uz vienu skolēnu rodas klases vakaros, ekskursijās, pārgājienos?

>4 atkritumu vienības

 

 

x

 

 

<1 atkritumu vienība

Cik no klasēm ir pieejamas kastes papīra atkritumu šķirošanai?

0%

 

 

 

 

x

100%

Cik no gaiteņiem ir pieejamas vietas plastmasas šķirošanai?

nevienā

x

 

 

 

 

visos

Vai skolā ir pieejama informācija par atkritumu šķirošanu?

nav

 

 

 

 

x

Vairākās vietās

Vai skolā ir atgādinājumi, kas veicina neradīt liekus atkritumus?

nav

 

 

x

 

 

Daudzās vietās

Vai skolā ir iespēja kompostēt bioloģiskos atkritumus?

nav

x

 

 

 

 

Gan pārtikas, gan lapu atkritumus

Cik bieži skolas apkārtne tiek piesārņota ar atkritumiem?

Bieži, vajadzīga regulāra tīrīšana

 

 

 

x

 

Atkritumu nav

Vai skola iesaistās atkritumu piesārņojuma novēršanā un sakopšanā savā (apkārtnē piejūrā, mežā, utt.)

Neiesaistās

 

 

 

x

 

Vairākās aktivitātēs

 

 1. Ilgtermiņa salīdzinājums

 

Novērtējot izmaiņas, vienmēr izmantojiet vienas un tās pašas mērvienības un izvērtēšanas metodes, lai dati būtu pēc iespējas precīzāki.

Tabula CO2 aprēķinam izmantotie dati par pēdējiem pieciem mācību gadiem

enerģijas veidi, kas neattiecas uz PII Pienenīte, vai to patēriņš ir nulle, tabulā nav iekļauti

Informācija par skolas ēku: mūra

Skolas platība: 4941 m2

Mācību gads

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Skolēnu un darbinieku skaits

466

469

469

482

482

519

 

Enerģija

Elektrība, kWh:

Centrālapkure, MWh:

 

198 339

1 154 000

 

202 982

777 270

 

170 324

553 400

 

165 655

596 400

 

167 853

602 000

 

165 151

578 000

Transports, l/gadā

Benzīns:

 

960

 

960

 

761

 

64 306

 

64 179

 

64 952

Ūdens, m3/gadā

Kopējais ūdens:

 

4 183

 

4 527

 

5 175

 

3 939

 

3 964

 

4 231

Atkritumi, kg/gadā

Nešķiroti:

Papīrs/kartons:

Stikls/plastmasa:

Komposts:

 

33 000

0

0

0

 

33 000

0

0

0

 

21 384

4 752

8 910

7 776

 

21 384

4 752

8 910

7 776

 

21 384

4 752

8 910

7 776

 

21 384

4 752

8 910

7 776

 

 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar atkritumiem?

Tiek vākti tualetes papīra ruļļi otrreizējai lietošanai. Tiek vākti plastmasas korķi un “Kinder” olu plastmasas iepakojumi. Turpinām iepriekšējos gados iesākto.

Kur saistībā ar atkritumiem nepieciešami uzlabojumi?

 

Ir viedoklis, ka uz lielo iestādi ir par maz tikai vienā vietā novietot atkritumu šķirošanas konteinerus.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

 

Izteikt priekšlikumu iestādes vadībai, lai veic grozījumus budžetā un paredz līdzekļus papildus konteineru

( šķirošanai) iegādei.

 

 

Ūdens

 

 1. Ievads tēmā

Lai arī Latvijā nav vietu, kur mēs varētu izsmelt dzeramā ūdens krājumus, ir vērts ūdeni taupīt, lai samazinātu tā iegūšanai nepieciešamo enerģiju. Tāpat svarīgi izpētīt, vai skolas radītie notekūdeņi tiek pietiekamo attīrīti pirms ūdens atkal nonāk dabā.

 

 1. Skolas izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

 

1

2

3

4

5

 

Vai skolā ir sastopami piloši krāni, kurus nevar aizgriezt?

Bieži

 

 

 

 

x

Nav sastopami

Vai tualetēs ir podi, kuriem sarežģīti noslēgt ūdens tvertni?

Bieži

 

 

 

x

 

Nav sastopami

Cik tualetēs ir podi ar diviem ūdens noliešanas režīmiem?

0 – 20% (no visām tualetēm)

 

x

 

 

 

100%

(visās tualetēs)

Vai jums ir zināms par iespējamiem ūdens zudumiem no caurulēm un citur ūdens apgādes sistēmā?

Ir zudumi / nav informācijas

 

 

x

 

 

Sistēmā zudumu nav

Vai skolā uzstādīti ūdens taupīšanas rīki (aeratori u.c.)

Nav

x

 

 

 

 

Gandrīz visur

Cik bieži redzama skolēnu izšķērdīga rīkošanās ar ūdeni?

Bieži

 

 

x

 

 

Gandrīz nekad

Tualetes/dušas, kurās uzstādīti atgādinājumi par ūdens taupīšanu

0 – 10%

 

 

 

 

x

100%

Vai skola savāc un izmanto lietus ūdeni?

Netiek vākts

x

 

 

 

 

Vāc un izmanto

Skolotāji un vecākie skolēni zina, kur nonāk skolas notekūdeņi

Neviens nezina

 

x

 

 

 

Zina visi

Vai notekūdeņi pirms nonākšanas dabā tiek pietiekami attīrīti?

Attīrīšana nenotiek

 

 

 

 

 

Ūdens tiek uzticami attīrīts

Vai skola mēdz apmeklēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas?

Netiek apmeklētas

x

 

 

 

 

Tā ir daļa no mācību procesa

Cik daudz vidi piesārņojoša sāls ziemā lieto skolas apkārtnē?

Daudz

 

 

x

 

 

Nemaz, izmanto citas metodes

Vai skolas apkārtnē ir sastopamas virsmas, kas kavē ūdens aizplūšanu notekūdeņu sistēmā (bruģis, zālājs)?

Nav virsmu, asfaltēts pagalms

 

 

x

 

 

Liela ūdens daļa uzsūcas, saglabājas

.......Bruģis (vecā korpusa āra teritorijā).........................................................................? (jūsu jaut.)

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 1. Ilgtermiņa salīdzinājums

 

2012

2013

2014

2015

2016

Patērētā ūdens apjoms (septembrī), (m3)

263

263

773

462

392

Patērētā ūdens apjoms (gadā), (m3)

4183

4527

5175

3939

3964

 

 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar ūdens izmantošanu?

 

  Visās grupās izvietoti atgādinājumi par ūdens taupīšanu.

Kuros jautājumos nepieciešami uzlabojumi?

 

Izzināt, informēt, kur nonāk notekūdeņi kā tos attīra.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

 

  Savākt un izmantot lietus ūdeņus puķu dobju laistīšanai.

  Apmeklēt ūdens attīrīšanas vietas ( mācību ekskursijas).

 

Skolas vide un apkārtne, Mežs

 

 1. Ievads tēmā

Skolas var mācīties no dabas, kurā katra brīvā niša tiek aizpildīta ar dzīvību – tāpat arī skolas teritorijas daļas jāpiepilda ar izglītojošiem, dabas un atpūtas elementiem pēc iespējas vairāk.

 

 1. Skolas izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

 

1

2

3

4

5

 

Cik daudz augu atrodas skolas telpās?

Augu nav

 

 

 

x

 

Augi ir katrā brīvā vietā

Vai skolēni nodara pāri skolas augiem (tos aplaužot, bojājot)?

daudziem augiem bojājumi

 

 

 

x

 

augiem bojājumu nav

Vai skolas telpaugi tiek izmantoti mācību stundās?

nekad

 

 

 

x

 

bieži

Cik lielu daļu skolas pagalma aizņem zālāji?

0 – 20% no teritorijas

 

 

 

x

 

Vairāk kā 80%

Cik koku ir skolas pagalmā?

Koku nav

 

 

 

x

 

Daudz koku

Aptuveni cik daudz augu sugu redzams zālājā? (10x10 cm laukumā)

Viena suga

 

 

x

 

 

Vairāk kā 10

Cik kukaiņu sugu iespējams pamanīt skolas apkārtnē 5 minūšu pastaigas laikā (septembra sākumā)?

Kukaiņu nav

 

 

 

x

 

Vairāk kā 10 sugas

Vai skolas teritorijā ir zonas, kurās zālājs tiek pļauts tikai vienreiz gadā (līdzīgi pļavām)?

nav

x

 

 

 

 

20% no zālāja

Cik atšķirīgi ir augi skolas zālājā dažādās vietās?

Augi ir visur vienādi

 

 

 

 

x

Augi ļoti atšķiras dažādās vietās

Vai skolā tiek audzēti garšaugi, ko izmantot mācībās un pasākumos?

nav

 

 

 

 

x

Daudz augu

Vai skolā nezāļu un kukaiņu apkarošanai izmanto pesticīdus?

bieži

 

 

 

 

x

nekad

Vai skolas pagalmā iespējams iepazīt un uzzināt vairāk par apkārtnē sastopamiem augiem un dzīvniekiem?

Nav nekādas informācijas

x

 

 

 

 

Daudz zīmīšu, citu info materiālu

Skolas pagalmā un apkārtnē ir daudz iespēju vadīt mācību stundas

Tas nav iespējams

 

 

 

 

x

 jebkuram mācību priekšmetam

Skolas pagalmā un apkārtnē tiek bieži vadītas mācību stundas

Nekad

 

 

 

x

 

Bieži

Skola organizē zaļos pārgājienus, kuru laikā tiek izzinātas dabas vērtības skolas tuvākajā un tālākajā apkārtnē

Ļoti reti

 

 

 

x

 

Vairākas reizes gadā katrai klasei

Vai skolas pagalmā ir veidotas īpašas dzīvotneskukaiņiem – kukaiņu viesnīca, akmeņu kaudze, zaru kaudze, reti pļauts zālājs?

nav

x

 

 

 

 

Vairākas dažāda veida dzīvotnes

Vai skolēniem ir iespēja izteikt ieteikumus par to, ko viņi vēlētos redzēt skolas pagalmā?

Tikai mutiski skolotājiem

x

 

 

 

 

Pastāv ieteikumu kaste un citi veidi

Vai mācību procesā tiek izmantots tuvākā apkārtnē esošs mežs?

Netiek

 

 

 

 

x

Bieži, visu gadu

Vai skolotāji drukājot un kopējot izmanto abas papīra puses?

reti

 

 

 

 

x

Gandrīz vienmēr

Vai skolā izvērtējat drukāšanas nepieciešamību?

reti

 

 

 

 

x

vienmēr

Vai tualetes papīrs un salvetes veidoti no pārstrādāta papīra?

nekur

 

 

x

 

 

visur

Vai lietojat rakstāmpapīru no pārstrādātām izejvielām?

nekad

 

 

 

 

x

bieži

Vai koksnes produktiem (papīram u.tml.) ir FSC sertifikāts?

nekur

 

 

 

x

 

visur

Cik daudz dabas materiālu tiek izmantots skolā?

maz

 

 

 

 

x

daudz

 

 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar skolas apkārtni un tās izmantošanu?

Āra nodarbības dažādās mācību jomās, pārgājieni un ekskursijas apkārtējās dzīvās vides izzināšanai, salīdzināšanai.

Kuros jautājumos skolas vidē un apkārtnē nepieciešami uzlabojumi?

 

Zālāju 1.daļas saglabāšana augu un kukaiņu izpētei.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

Viest izmaiņas un izteikt PII administrācijai par zaļās zonas 1.daļas saglabāšanu augu un kukaiņu izpētei b/d teritorijā.

 

 

Vide un Veselība

 

 1. Ievads tēmā

Laikā, kad patērniecības kultūra vilina jauniešus izvēlēties videi un veselībai kaitīgus ieradumus, vides izglītības mērķis ir piedāvāt alternatīvas – aizraujošas bezmaksas, veselīgas un radošas aktivitātes, ar kurām iepazīt dabu un ilgtspējīgu dzīvesveidu. Ekoskolai jādod iespēja apgūt nepieciešamās prasmes, lai dzīvotu labklājīgi, nepiesārņojot un neapdraudot vidi, kas šo labklājību nodrošina.

 

 1. Skolas izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

 

1

2

3

4

5

 

Vai skolā rudenī ir pieejami vietējie augļi no skolēnu mājām? (neattiecas uz skolas augļa programmu)

Nav pieejami

 

 

 

x

 

Vairākās klasēs

Vai skolā pieejams saldumu automāts, citi rūpnieciski našķi

Viegli pieejami

 

 

 

 

x

Nav pieejams

Vai skolai iespējams ietekmēt ēdienkarti un pārdotos produktus?

nav

 

 

x

 

 

Viegli iespējams

Cik liela daļa skolēnu starp stundām regulāri izvēlas pirkt ēdienu veikalā ārpus skolas?

Vairāk kā puse

 

 

 

 

x

Gandrīz neviens

Cik daudz palmu eļļas saturošu produktu (čipsu, cepumu utt.) iepakojumi ikdienā redzami atkritumu grozos?

Daudz dažādu iepakojumu

 

 

 

 

x

Gandrīz nemaz

Vai skolā notiek ēst gatavošanas meistarklases, kurās var iemācīties gatavot videi un veselībai draudzīgus našķus?

Nenotiek nekad

 

 

x

 

 

Notiek visām vecuma grupām un dzimumiem

Vai skolā izmantotie tīrīšanas, dezinfekcijas līdzekļi ir videi un veselībai draudzīgi (sertificēti)?

Tādu nav

 

 

 

x

 

Visi līdzekļi ir ekosertificēti

Vai skolā tiek izmantoti videi draudzīgi būvmateriāli un krāsas remontam, videi draudzīgas mēbeles?

Tam netiek piešķirta uzmanība

 

 

x

 

 

Pēc iespējas vienmēr

Klases vakaros un svētkos ir tradīcija nest tikai videi un veselībai draudzīgas uzkodas

Nevienā klasē

 

 

 

x

 

Visās klasēs

Cik bieži balvās un Ziemassvētku dāvanās saldumi ar milzīgu cukura daudzumu aizvietoti ar veselīgām uzkodām?

Dāvanās vienmēr ir tikai saldumi

 

 

 

x

 

Saldumi dāvanās reti

Skolā tiek veicināta aktīva izkustēšanās starpbrīžos

Izkustēšanās tiek ierobežota

 

 

 

 

x

Izkustēšanās tiek veicināta

Cik bieži tiek rīkotas fiziskās aktivitātes un sacensības brīvā dabā?

Tikai sporta stundās

 

 

 

 

x

Bieži pasākumi ar uzdevumiem ārā

Vai skolas apkārtnē ir tīrs gaiss?

Konstatēts liels piesārņojums

 

 

 

 

x

Gaiss ir tīrs

Vai skolā un skolas apkārtnē ir liels troksnis?

Troksnis ir augsts

 

 

 

 

x

Troksnis ir zems

 


 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar vides un veselības tēmu?

 

Mūsu PII atrašanās vieta ir ļoti klusā un nepiesārņotā vietā blakus ezeram. Šie apstākļi ir ideāli piemēroti aktīvam un veselīgam dzīvesveidam.

Kuros jautājumos nepieciešami uzlabojumi?

 

Vecāki uz svinīgiem pasākumiem pārsvarā nes un lieto našķus, kas satur daudz cukura.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

Vairāk mudināt audzēkņu vecākus svinīgos pasākumos klāt bērniem “veselīgus” galdus ar vērtīgiem našķiem.

 

Līdzdalība, komunikācija un mācību saturs

 

 1. Skolas izvērtējums

Atzīmējiet atbilstošo līmeni katrā jautājumā pēc šāda principa:

1 – nepieņemami, 2 – slikti, 3 apmierinoši, 4 – labi, 5 – lieliski (piemēri doti pa labi un pa kreisi)

 

 

1

2

3

4

5

 

Cik daudz norāžu skolā sastopams par darbību Ekoskolu programmā?

Nav norāžu

 

 

 

 

x

Gan gaiteņos, gan klasēs

Cik aptuveni skolēnu zina, kas ir Ekoskolu programma?

0 – 10 %

 

 

x

 

 

100%

Cik daudz ārpus Ekopadomes esošu skolēnu ieteikumu tiek saņemts?

nemaz

-

 

 

 

 

Vairāki ieteikumi

Vai Ekoskolu logo redzams skolas mājaslapā?

 

 

 

 

x

Pirmajā lapā

Vai mājaslapā redzamas galerijas par tieši Ekoskolas aktivitātēm?

 

 

 

 

x

Jā, vairākas, regulāri

Aptuveni cik no apkārtējiem iedzīvotājiem zina, ka skola ir Ekoskola?

0 – 5%

 

 

 

x

 

>80%

Cik no publicētajiem rakstiem medijos par jūsu skolu pieminēts, ka skola darbojas Ekoskolu programmā?

0%

 

 

 

 

x

>80%

Kāda daļa vecāku atbalsta skolas dalību Ekoskolu programmā?

Vairumam nav viedokļa

 

 

 

x

 

> 90% vērtē pozitīvi

Vai vecāki tiek iesaistīti Ekoskolu projektu norisē?

0-5%

 

 

 

 

x

>80%

Vai notiek sadarbība ar citām Ekoskolām?

Nenotiek

 

 

x

 

 

Notiek regulāra sadarbība ar vairākām Ekoskolām

Cik lielā daļā no mācību priekšmetiem regulāri iekļauta gada tēma/ citas Ekoskolu tēmas?

0 – 5%

 

 

 

x

 

100%

Vai visās klašu grupās?

0 - 5%

 

 

 

 

x

100%

Vai skolēni organizē konkursus, sacensības, olimpiādes, konferences par gada tēmu/ citām Ekoskolu tēmām?

nemaz

-

 

 

 

 

pārsvarā

Vai skolas dalība programmā tiek atzinīgi novērtēta no pašvaldības?

Pašvaldība neinteresējas

 

 

 

x

 

Pašvaldība regulāri  pauž atbalstu

Vai skolēni un skolas pārstāvji izstrādā priekšlikumus pašvaldībai vides situācijas uzlabošanai skolā un tuvākā apkārtnē?

Nekad

 

 

x

 

 

Biež

 

 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā (līdzdalību, komunikāciju un mācību saturu) ar izmantošanu?

Vairāk uzmanība tiek pievērsta nodarbību organizēšanai laukā, lai vairāk izzinātu floru un faunu. PII teritorijā un tuvākā apkārtnē.

Tiek organizētas ekskursijas.

Kuros jautājumos nepieciešami uzlabojumi?

 

Izveidot kukaiņu māju PII teritorijā.

Izveidot sajūtu taku.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

 

 

Sadarbībā ar vecāku padomi izveidot kukaiņu māju.

Ierosināt Stopiņu novada domei pavasara un vasaras periodā sakopt biežāk tuvējo ezermalas teritoriju.

Vairāk nodarbības vadīt ārā.

 

Bioloģiskā daudzveidība

 

 1. Ievads tēmā

Bieži vien skolas apkārtnē var atrast dažādas dzīvotnes un ekosistēmas, kas var kalpot par labu pamatu cilvēku un dabas attiecību izzināšanai ārpus klases. Iepazīstināšana ar dabu var radīt jauniešiem tālāku interesi par dabas vērtībām un personisku vēlmi palīdzēt aizsargāt dabu no neapdomīgas rīcības

 

 1. Skolas izvērtējums

Bioloģiskās daudzveidības situāciju raksturo Skolas vides un apkārtnes un Meža tēmu Skolas izvērtējuma dati.

 

 1. Ilgtermiņa salīdzinājums

 

2015

2016

2017

2018

 

Skolēni, kas zina, kas ir bioloģiskā daudzveidība (%)

45%

52%

62%

63%

 

Skolēni, kas var nosaukt 2 pamatotus iemeslus, kāpēc svarīgi, lai skolas pagalmā būtu liela kukaiņu un augu daudzveidība (%)

51%

58%

62%

62%

 

Skolēni, kas var nosaukt 2 veidus, kā mēs varam palīdzēt dabai un veicināt tās daudzveidību (%)

53%

59%

68%

68%

 

 

 

 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar biodaudzveidības tēmu?

 

Vairāk uzmanība tiek pievērsta nodarbību organizēšanai laukā, lai vairāk izzinātu floru un faunu. PII teritorijā un tuvākā apkārtnē.

Tiek organizētas ekskursijas.

Kuros jautājumos nepieciešami uzlabojumi?

 

Izveidot iestādes teritotorijā kukaiņu māju.

1.daļas zālāja saglabāšanu augu un kukaiņu izpēteib/d teritorijā.

Aicināt Stopiņu novada domei atbalstīt biloģiskās pļavas izveidi tuvu b/d teritorijai.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

Rosināt Stopiņu novada domi un iedzīvotājus domāt un rīkoties tā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību Stopiņu novadā.

 

 

Klimata pārmaiņas

 

 1. Ievads tēmā

Mūsu pastāvošā sabiedrība izveidota tā, ka gandrīz jebkura rīcība rada papildus CO2 – braucot ar autobusu sadedzinām benzīnu, ieslēdzot klasē gaismu tiek sadedzināta gāze Rīgas TEC, bet ēdot pusdienas veicinām vairāk lauksaimniecības mēslojuma ražošanas, kam arī izmanto fosilos resursus. Nevaram visās jomās uzreiz ieviest tīrākas tehnoloģijas, bet mēs vienmēr varam samazināt tās rīcības, kas piesārņojumu rada lieki – radīt mazāk atkritumu, ēst mazāk dzīvnieku un vairāk augu produktu, vairāk braukt ar velosipēdu un iet kājām, taupīt elektrību un ziemā – siltumu.

 

 1. Skolas izvērtējums

Klimata ietekmju situāciju raksturo Skolas izvērtējuma dati Enerģijas un Transporta tēmās.

 

 1. Datu izvērtējums

 

Ekopadomes viedoklis

Kas pēc novērtējuma datiem jūsu skolā darbojas vislabāk saistībā ar ūdens izmantošanu?

 

1)    Aicināt vecākus un Stopiņu novada iedzīvotājus pārvietoties ar kājām un velosipēdiem, atkarībā no gadalaika un laika apstākļiem, tādējādi samazinot CO2 izmešus.

2)    Ēdienkartē vairāk izmantot augu produktus.

3)    Nakts stundās samazināt siltuma padevi, tādējādi samazinot resursus.

Kuros jautājumos nepieciešami uzlabojumi?

Bērni mainās , un vienmēr būs jāizglīto jaunā paaudze , viņu vecāki un sabiedrība par vides aktualitātēm.

Ko Ekopadome varētu darīt, lai ieviestu šos uzlabojumus?

Turpināt aktīvi darboties Ekoskolas programmas aktivitātēs un realizēt tās mūsu iestādē.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.