^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Darbības plāns 2018 / 2019

 

DARBĪBAS PLĀNS

 

Septembris, 2018.

 • Sadarbojoties ar iestādes vecākiem tapa ziedu paklāji (no dažādiem dabas materiāliem), tēma: „Latvju rakstu zīmes” (mūsu tautas enerģija).
 • Grupiņās tiek organizēti Miķeļdienas gadatirdziņi, kuros bērni pārdod pašaudzētas vai pašdarinātas lietas, „valūta”, ar ko norēķināties ir zīles un kastaņi
 • Tiek organizēti rudens svētki, gan grupiņu telpās, gan āra teritorijā, mazajās grupiņās rudens svētki notiek kopā ar vecākiem, pēc muzikālajām aktivitātēm un rotaļām kopā veidojot ģimenes glezniņu no dabas materiāliem.
 • Visu septembri, oktobra pirmās nedēļas sporta nodarbības sākot no vidējā vecuma grupas notiek ārā
 • Grupiņās tiek veidotas dažādas izstādes, kurās var aplūkot krāsainas un bagātīgas rudens veltes
 • No 17.09.18.-21.09.18. iestādē norit Olimpiskā nedēļa.
 • 09.18.Olimpiskajā dienā ar aktivitātēm un sportiskiem pārbaudījumiem tiek atklāts mūsu PII “Pienenīte” jaunais stadions
 • 09.18. iestādē sadarbībā ar iestādes vecākiem, norit Veloizbrauciens – bērni kopā ar vecākiem. Maršruts-PII ”Pienenīte”-Ulbrokas vsk. Ulbrokas vsk. bērni un vecāki piedalās dažādās aktivitātēs.
 • “Ēd un pacienā citu!” –ģimenes tiek aicinātas dalīties ar rudens veltēm, kas izaugušas pašu dārzos
 • Piedalīšanās Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā. Ekoskolas zaļā karoga svinīgā saņemšana Gaismas pilī
 • Piedalīšanās vides gājienā 14.09.17., ar visām Latvijas Ekoskolām
 • Iestādes darbinieku informēšana par Ekoskolas zaļā karoga saņemšanu 3.gadu
 • Ekopadomes pirmā sanāksme, Ekopadomes sastāva pārvēlēšana.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku mērīšana (par cik cm koki izauguši), rezultātu salīdzināšana.
 • Visu septembra mēnesi, sporta nodarbības vidējā – sagatavošanas vecuma grupām notiek āra teritorijā, izmantojot jauno sporta laukumu.

 

            Oktobris – novembris , 2018.

 • Oktobra pirmajās 2 nedēļās sporta nodarbības vidējā – sagatavošanas vecuma grupām turpina  notikt āra teritorijā, izmantojot jauno sporta laukumu.
 • Rīcības dienas plakāta izveidošana un ievietošana Ekoskolu datu bāzē.
 • Pieredzes apmaiņa ar Ekoskolas karoga ieguvējiem Ulbrokas vidusskolas Ekoskolas padomi
 • Putras dienas aizsāktās tradīcijas no 2015./2016.m.g. turpinām grupās aktualizējot putras ēšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu. Degustējot putru – veicināt bērnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, izzinot cik svarīgi ir ēst putras. Dažās grupās vecāki iesaistās savas profesijas popularizēšanā – pavāri, uztura veidotāji iesaistās un stāsta grupiņām par putras nozīmīgumu uzturā.
 • Turpinām piedalīties Juglas papīrfabrikas makulatūras vākšanas akcijā.
 • Uzstādām jaunas makulatūras kastes, to vietā, kuras ir nolietojušās.
 • Aprēķinam, cik kokus esam izglābuši par pagājušo māc.gadu – nododot makulatūru.

 

 • Atjaunojam informāciju  Ekoprojekta stendā , Ekoskolas datu bāzē
 • Jaunās informācijas ievietošana Ekoprojekta sadaļā mūsu iestādes mājaslapā

www.ulbroka-pienenite.lv

 • Ekoskolas padomes sapulce
 • Izmantot laika apstākļus un pavadīt laiku āra laukumos, āra pastaigās;

 

 • lasīt ozolzīles;
 • priecāties par rudens nokrāsotām koku lapām, augļiem, sēklām, izmantot tos bērnu radošajos darbos, telpu noformēšanā;
 • kaltēt kastaņus zīles u.c., lai bērniem ir ar ko rotaļāties,
 • veikt pētījumus,
 • braukt mācību ekskursijās uz mini Zoo „Brieži” ( “Skudriņu” grupa );
 • grupas dodas pastaigā gar Ulbrokas ezeru, dodas pastaigā uz Meža taku, sporta un veselības taku, Ulbrokas āra trenažieriem.

 

 • Veikt vides auditu, aprēķinot CO2, ievietojam ekoskolu datu bāzē
 • Grupu Mārtiņdienas pasākumi, Mārtiņdienu tirdziņi, kur notiek tirgošanās ar pašaudzētām un paštaisītām dārza veltēm.
 • Rudens lapu grābšana b/d teritorijā (vecākās un sagatavošanas grupas).
 • Veselīgu salātu gatavošana grupās no pašu dārzā izaudzētiem dārzeņiem ( “Ēd un pacienā citus” akcijas ietvaros )
 • Grupu “Veselīgo recepšu” pagatavošana mājturības nodarbībās.
 • Rīcības nedēļas aktivitāšu plānošana.
 • Rīcības dienas ietvaros organizējam rīcības dienu nedēļu, par kuras norisi iestādē informējam iestādes vecākus:
 • Galvenie rīcības dienu motīvi sasaucās ar Ekoskolas programmas galvenajām tēmām.
 • Rīcības dienas ietvaros organizējam rīcības dienu nedēļu, par kuras norisi iestādē informējam iestādes vecākus:
 • Rīcības nedēļa 29.10.-2.11.18.
 • oktobris- dažādu plastmasas veidu pētīšana…..filmiņu skatīšanās + diskusijas, prāta vētras par plastmasas ceļu (“Zaļās jostas” resursu filmas), 30.oktobris- kolāžas veidošana no korķiem “Plastmasas korķu otrā dzīve”(kolāžā katra grupiņa izdomā savu vēstījumu), 31.oktobris - Vecākiem ar bērniem – auduma iepirkumu maisiņu šūšanas darbnīca Skolotāju istabā no plkst.16.00 – 18.00 , 1.un 2.novembris - Vecākiem un bērniem – “Andele Mandele” – dažādu lietu nodošana nākamajam lietotājam. Paralēli kopīgi plānotajām aktivitātēm, grupās notiek papildus aktivitātes atbilstoši vecumposmam, izzinot tēmu “Nē plastmasai!”
 • Akcija “ Tīrā vidē dzīvosim” – atkritumu šķirošana, makulatūras vākšana, iesaistot iestādes vecākus.
 • Zīmēšanas festivāls 13.11.18. vecākās, sagatavošanas grupas bērniem „Cimdotā Latvija!”
 • Vērot dabas brīnumus (vējš zaros, pēdējā lapa, kailsals, sarma, sniegoti zari, putni ziemotāji, utt.)
 • Turpināt katrā grupā veidot Ekoaktivitāšu mapes- notikušo pasākumu atspoguļojums (attēli, apraksti, u.tml.)
 • “Zaķēnu” grupa sadarbojoties ar grupas vecākiem izveido izstādi “100 lietas Latvijai”, kur katra ģimene ir sakrājuši no 2017.gada novembra- 2018.gada novembrim dažādas 100 lietas ( gan saldējuma kociņus, gan 100plastmasas korķīšus, gan 100 konfekšu papīrīšus….,utt.)
 • Turpinām sadarboties ar dabas izglītības centru “Meža māja”

 

      Decembris, 2018.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, papildinot darbības plānu ar citām aktivitātēm.
 • Aicināt audzēkņu vecākus pagatavot rotājumus (puzurus) āra eglei no otrreiz lietojamiem materiāliem, dabas materiāliem, u.c.
 • Izlikt putnu barotavas, vērot putnus, rūpēties par nometniekiem. Fiksēt vērojumus, kādi putni atlido uz barotavām…..
 • Atjaunot atgādnes „Izslēdz gaismu”, „Aizgriez krānu”…, izvietot tās visās grupās un iestādes telpās.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku apraudzīšana, kā koki pārziemo…

 

Janvāris - februāris, 2019.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana.
 • Papildināt apstādījumus teritorijā ar sniega figūrām, ledus rotājumiem ( atbilstoši laika apstākļiem).
 • Uzkrāt bērnu radošos darbus, fiksējot viņu stāstījumus par kokiem ziemā, par to draugiem, nedraugiem....
 • Grupiņas izgatavo lukturīšus no otrreiz lietojamiem materiāliem, lukturīšu izstāde.
 • Izglītojoša pēcpusdiena “Kā taupīt enerģiju” filmiņas skatīšanās, pārrunas, diskusijas.
 • Ziemas stafetes , sporta nodarbības b/d āra teritorijā.
 • Tematiskie pasākumi grupās “Veselīgs uzturs - vitamīni” visa vecuma grupām.
 • Aicināt iestādes ēdienkartē iekļaut veselīgu uzturu (salātus, putras, graudu maizi, dzērveņu, citrona dzērienus, ķiplokmaizes)
 • Aicināt arī audzēkņu ģimenes ievērot veselīgu uzturu.
 • Aicināt audzēkņu ģimenes taupīt enerģijas resursus.

 

Marts – aprīlis, 2019.

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, nākamo Ekoaktivitāšu pasākumu plānošana.
 • Atvērto durvju dienas, aicinājums vecākiem apmeklēt rotaļnodarbības grupās.
 • “Pasaules ūdens diena” pētījumi, eksperimenti katrā grupā atbilstoši vecumposmam.
 • Gatavošanās pavasara talkām.
 • Papildināt vēlā rudenī un ziemā uzkrāto informāciju ar pavasara notikumiem ( sāk ziedēt pirmās pavasara puķes un dīgt vasaras puķes, plaukst pumpuri, zied lazdas...).
 • Pavasaris! “Dārzs uz palodzes”. Sekot līdzi sīpola, bietes vai burkāna augšanai, dažādu sēklu, pupas dīgšanai.
 • Lietot pārtikā pašaudzētos zaļumus. Fiksēt to augšanu.
 • Diedzēt un izstādīt papīra (piena vai sulas pakas) podiņos vasaras puķu stādus.
 • Aicināt iestādes vecākus piedalīties pavasara sakopšanas talkās Stopiņu novadā.
 • Rosināt ģimenes gatavot un uzstādīt putnu būrus iestādes teritorijā vai savās mājās.
 • Aicinājums audzēkņu ģimenēm ievērot Zemes stundu. Pārrunas ar bērniem…ko zinām par Zemes stundu.

 

 

Maijs – jūnijs – jūlijs – augusts, 2019.

 • Veloaktivitātes vecākā vecuma bērniem iestādes teritorijā + meža takā.
 • Sporta nodarbības sākot no vidējā – sagatavošanas vecuma grupām notiek āra sporta stadionā.
 • PII eksperimenta noslēgums “Vai tas zemē sadalījās?” noslēgums
 • Darbinieku “Veselības skrējiens” apkārt ezeram.
 • Ekopadomes sapulce, analizēt mācību gadā paveikto, apkopot idejas par turpmāk veicamajiem darbiem.
 • Organizēt Jāņu dienas ielīgošanu iestādē.
 • Pārgājiens sagatavošanas grupām uz Līgo parku.
 • Rosināt bērnu ģimenes vasaras laikā:

-veidot interesantāko augu herbārijus;

- vākt un žāvēt zāļu tējas;

-piefiksēt veselīgas receptes.

 

 • Grupiņās izaudzēto ķirbju sēkliņu pārstādīšana piemājas dārziņā.
 • Grupas tomātu pārstādīšana bērnudārza āra teritorijas dobēs.
 • Katra grupiņa apkopo pa m/g paveiktās aktivitātes grupas Ekomapē, dalās pieredzē ar citu grupu skolotājām.
 • Ekoskolas datubāzes atskaites aizpildīšana 2018./2019..m.g.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.