^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Vides novērtējums 2015 / 2016

 

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”

2015./2016.m.g. darbības programma Ekoskolas programmā

 

Tēma – transports.

 

 

VIDES NOVĒRTĒJUMS

Ulbrokas ezera krastā, līdzās zaļu priežu mežam, savu mājvietu radusi Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”. Iestāde dibināta 1973.gada 16. oktobrī un šogad atzīmējām tās pastāvēšanas 42.jubileju. Iestāde ir celta trīs kārtās. Pirmais korpuss tika atvērts 1973. gadā, otrais- 1988. gadā, bet jaunā piebūve ar 5 grupām, mūzikas zāli, sporta zāli, ēdamzāli, kabinetiem tika atklāta 2012. gada 31. augustā. Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas ar valodas attīstības traucējumiem un jaukta tipa traucējumiem. Audzēkņu darbošanos un attīstību nodrošina 55 pedagogi un pārējais personāls 51 darbinieks. Šobrīd iestādi apmeklē 420 bērni vecumā no pusotra līdz 7 gadiem.

 

Skolas vide un apkārtne

Pozitīvais

 • Tīrs gaiss, jo mūsu pirmsskolas izglītības iestāde atrodas ārpus

pilsētas, ezera malā.

 • Apkārt pirmsskolas izglītības iestādei aug daudz zaļo augu, koku,

krūmu, vasarā zied skaistas puķu dobes, netālu atrodas priežu mežs.

 • Koku stādīšanas kampaņā , iestādījām iestādes teritorijā 6 kokus.
 • Ap iestādi ved celiņi.
 • Pie iestādes galvenās ieejas ir velosipēdu novietne.
 • Uz šo brīdi ir noslēdzies iestādes vecā korpusa siltināšanas

projekts un jauna jumta izbūve. Apkures

sezonā samazinās siltuma zudumi, ko uzskatāmi var redzēt, aprēķinot CO2 kalkulatora rādītājus, un salīdzinot tos ar 2014./2015.m.g.

 • Apkārt iestādei katrai grupai ir savs rotaļu laukums ar nojumi,

kurā var pēc vajadzības arī organizēt āra rotaļnodarbības.

 • Ir uzstādītas 4 jaunas rotaļierīces atbilstoši vecumam.
 • Iestādes vecā korpusa daļā ir atjaunoti daļa pastaigu celiņu.
 • Turpinām vākt baterijas, visās iestādes grupā.
 • Atjaunojām batereju vākšanas konteinerus, sadarbībā ar “Latvijas aļais elektrons”
 • Esam uzsākuši makulatūras vākšanas akciju “Izglāb koku”, sadarbībā ar

“Juglas papīrs”

Negatīvais

 • Pēc vecā korpusa siltināšanas projekta turpināt labiekārtot

teritoriju ap iestādi.

 • Jāatjauno zāliens ap iestādi.
 • Turpināt atjaunot celiņus ap iestādes veco korpusu.

Veicamais

 • Pavasarī jārīko iestādes sakopšanas talka, kurā tiek aicināti gan

iestādes darbinieki, gan iestādes bērnu vecāki.

 • Aicināsim iestādes vecākus aktīvi piedalīties Stopiņu novada sakopšanas

talkās.

 • Turpināt atjaunot rotaļu ierīces dažiem grupu laukumiem, kuriem tās ir

nokalpojušas.

 • Turpināt atjaunot dažus soliņus grupu laukumos.
 • Pavasara talkas laikā papildināt apstādījumus un puķu dobes.

 

 

 

Enerģija

 

Pozitīvais

 • 2014./2015.m.g.         noslēdzās vecā korpusa

siltināšanas un jumta izbūves projekts, tādejādi ir

mazāki siltuma zudumi, veicot CO2 aprēķinus.

 • Fasādes siltināšanas projekta laikā ir nomainīti visi logi un

ārdurvis, kur tās vēl nebija nomainītas.

 • Projekta laikā vecajā korpusā ir nomainītas durvis starp

grupām un korpusiem pret ugunsdrošām durvīm.

 • Brīvdienās un dienās, kad āra temperatūra ir augstāka,

tiek samazināta siltuma padeve.

 • Kabineti un grupas ir labi apgaismoti. Visās grupās ir nomainītas

spuldzes pret dienas gaismas spuldzēm atbilstoši likumā noteiktajam.

 • Teritorija ap iestādi ir apgaismota diennakts tumšajā laikā.
 • Apgaismojums ap iestādi izslēdzas automātiski iestājoties

gaismai.

·         Iestādes grupās, un pa visu iestādi ir izvietotas atgādnes “Izslēdz

gaismu”, “Aizgriez krānu”

Negatīvais

·         Nelietderīga elektroenerģijas izmantošana.

·         Kabinetos, kuros atrodas datori tie, ir visai bieži pieslēgti

strāvai un atrodas gaidīšanas režīmā.

Veicamais

 • Censties pēc iespējas vairāk dienas gaišajā laikā taupīt

elektroenerģiju izslēdzot apgaismojumu kabinetos, gaiteņos.

 • Saimniecības daļas vadītājai turpināt sekot dienas gaišajā laikā, lai būtu

izslēgtas dežūrgaismas grupās un trepēs.

 • Aizejot brīvdienās, atvienot no strāvas datorus, kopētāju,

printerus un citas iekārtas, kuras paliek miega režīmā.

 

 

 

Atkritumi

Pozitīvais

 • Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde un teritorija apkārt iestādei

ir tīra un sakopta.

 • Ar 2014./2015.m.g. novembri pie iestādes ir novietoti šķirošanas

konteineri.

 • Mācību procesa ietvaros tiek aktīvi runāts par atkritumu

šķirošanu.

 • Katrā grupā un iestādes gaiteņos ir novietoti atkrituma grozi.
 • Turpinām šķirot atkritumus.
 • Turpinām vākt baterijas.
 • Šajā mācību gadā katrā grupā un iestādes foajē izvietojām makulatūras vākšanas konteinerus.

·         Grupās un iestādes koridorā tiek izveidoti projekta Ekoskola

stendi ar visu informāciju par Ekoskolas mērķi, uzdevumiem,

Ekoskolas padomi, vides novērtējumu, vides kodeksu un citu

informāciju, kas saistās ar projekta aktivitātēm un projekta visu

tēmu informāciju.

Negatīvais

Turpināt sekot , lai katrā grupā tiktu šķiroti atkritumi. Lai katrā

konteinerā tiktu mesti atbilstošie atkritumi.

 

Veicamais

Turpināt radīt izpratni gan iestādes darbiniekiem, gan bērniem

grupās, gan iestādes bērnu vecākiem pareizi šķirot atkritumus!

·         Iestādē izvietot nelielus atkritumu šķirošanas konteinerus.

 

 

 

TRANSPORTS

Pozitīvais

·         Novada pašvaldība skolēnu pārvadājumus nodrošina ar autobusiem, kuri ir ar dažādu pasažieru skaitu, tādējādi lietderīgāk var veidot skolēnu

pārvadājumu maršrutus.

·         Autobusu laiki ir pielāgoti stundu sarakstam. No rītiem ir 2 reisi no visa

novada, uz mājām – 3 reisi, kuri ir pielāgoti stundu sarakstam.

·         PII „Pienenīte” atrodas pašā novada centrā, kur apkārt ir daudzdzīvokļu

mājas, līdz ar to vecāki var atvest savus bērnus uz PII neizmantojot

transportu.

·         Rīgas satiksmes 51.maršruta autobusa pagarinājums līdz

Ulbrokas vidusskolai, tādējādi arī PII audzēkņu vecāki, var izmantot

sabiedrisko transportu, lai atvestu bērnus uz PII.

·         Ir izveidots un apgaismots gājēju un veloceliņš no Līgo parka –

·         Ulbrokas vidusskolai , kas ļaus agrā rudenī, pavasarī doties uz

PII ar velosipēdiem, kā arī ar kājām, kā arī pastaigājoties.

 • “Taurenīšu” grupas vecāki nedēļas tēmas „Transports” ietvaros

gatavo no otrreiz lietojamiem materiāliem dažādus transporta

līdzekļus, kuri tiek izvietoti iestādes jaunā korpusa foajē visu

apskatei un novērtēšanai.

 

Negatīvais

·         Novada pašvaldības transporta autobāze ir veca, un līdz ar to

piesārņojums apkārtējā vidē ir liels, kā arī degvielas patēriņš ir liels.

·         Daļu no PII bērniem vecāki uz PII ved ar personīgo transportu.

Veicamais

 

·         Veikt izpēti cik PII bērni un PII darbinieki izmanto privāto

transportu, cik ģimenes izmanto sabiedrisko transportu, cik ģimeņu un

darbinieku uz darbu dodās ar kājām, apkopot iegūtos datus.

 

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Pozitīvais

·         PII turpina piedalīties „Piena programmā”.

·         Iestādes medmāsa seko līdzi, lai ir daudzveidīga ēdienkarte un

ēdiens ir   veselīgs, silts un garšīgs.

·         Piedalāmies “Rīgas Dirnavnieka” organizētajā projektā “Putrings”

·         Noorganizējām 2.11.15. putras ēšanas pasākumu visiem iestādes

bērniem.

·         Ēdienkartē regulāri ir dažādu graudaugu putras.

·         PII „Pienenīte” ir 2 sporta zāles, baseins , grupiņas regulāri katru

dienu dodās āra pastaigās, arī mācību ekskursijās, pārgājienos.

·         PII „Pienenīte” atrodas pie ezera, priežu ielokā.

·         Pavasarī grupiņas sēj un stāda dažādus garšaugus, vēro to augšanu,

gatavo salātus mājturības rotaļnodarbībās.

·         Katru sezonu ir kopīgas sporta aktivitātes, stafetes, ziemas

aktivitātes ārā, mācību gada noslēguma aktivitātes ārā.

·         Katrai grupiņai sporta nodarbības ir 2 reizes nedēļā zālē, no vidējā

vecuma katrai grupiņai 2 reizes nedēļā ir peldēšanas nodarbības.

·         Peldēšanas pulciņu ir iespējams apmeklēt no 3 gadu vecuma.

·         Iestādē notiek arī koriģējošās vingrošanas nodarbības.

·         Pedagogu kolektīvs jau 4 gadu piedalās „Lattelecom” 5km skrējienā,

un no 2014.gada arī „Nike Riga run” skrējienā.

·         Galdi un krēsli grupiņās ir atbilstoši katra vecuma ergonomiskajām

vajadzībām.

Negatīvais

·         Sakarā ar renovācijas darbiem pagaidām iestādes āra teritorijā

nav sporta laukuma.

·         Ēdienkartē varētu ieviest vēl dažādākus salātus.

·         Ģimenes neizglīto bērnus par veselīgu dzīvesveidu, negatavo mājās

veselīgu ēdienu.

Veicamais

·         Uzsākt āra sporta laukuma izveidošanu.

·         Izveidot dažādākus āra rotaļu laukuma rīkus.

·         Aktīvāk jāizglīto ģimenes par veselīgu dzīvesveidu ievērošanu.

 

ŪDENS

Pozitīvais

·         Iestādē ir gan aukstais, gan karstais ūdens.

·         Ūdens ir pieejams katrā grupiņā.

·         Baseinā regulāri tiek attīrīts ūdens.

·         Iestāde nodrošina katru grupiņu, darbiniekus ar dzeramo ūdeni.

Negatīvais

·         Katrā grupiņā, visās iestādes WC jāuzstāda ūdens krāni ar

ekonomiskajiem krāniem, lai iestādē nav ūdens zudums.

·         Visās iestādes WC jāuzstāda „taupīgie” ūdens regulatori ar 2

stāvokļiem.

Veicamais

·         Uzstādīt izlietnes ar sensoriem, lai taupītu ūdeni.

·         Uzstādīt ekonomiskos ūdens krānus.

·         Uzstādīt visās iestādes WC „taupīgos” ūdens regulatorus ar 2

stāvokļiem.

 

MĀCĪBU SATURS

Pozitīvais

·         Tematiskajā mācību satura plānojumā, nedēļas tēmas ir izvirzītas

saistībā ar Ekoskolas tēmām.

·         Radošajos darbos skolotājas izmanto otrreiz lietotus materiālus.

·         Skolotājas iesaista vecākus krāt un nest uz iestādi otrreiz lietotus

materiālus.

·         Ģimenes tiek iesaistītas radošo izstāžu veidošanā par konkrētām

tēmām no otrreiz lietotajiem materiāliem.

·         Turpinām šķirot atkritumus.

·         Iestāde šogad uzsāks atkritumu šķirošanu, tiks uzstādīti šķirošanas

konteineri.

·         Grupiņās atbilstoši nedēļas tēmām tiek gatavoti salāti, veselīgas

sviestmaizes, cepta maizīte…

·         Katra grupiņa regulāri, katru dienu dodas āra pastaigās.

·         Rīcības dienas ietvaros sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām un Ekoskolas koordinatorēm dodas ārpus bērnudārza teritorijas ar plakātiem aicināt apkārtējo sabiedrību pievērst uzmanību klimata pārmaiņām un aptaujāt Stopiņu novada iedzīvotājus, ar kādu transporta veidu viņi pārvietojās.

veidu                                                    

 

 

Negatīvais

-

Veicamais

·         Turpinām izglītot bērnus un iestādes darbiniekus par atkritumu

savākšanas, šķirošanas un pārstrādes jautājumiem.

·         Izglītot par šiem jautājumiem arī audzēkņu ģimenes.

·         Organizēt mācību ekskursijas uz muzejiem, izstādēm, ražotnēm un

uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar atkritumu šķirošanu, vākšanu un

pārstrādāšanu, u.c. Ekoskolas tēmām.

·         Organizēt un plānot:

-      radošo darbu izstādes par konkrētām tēmām no otrreiz

pārstrādātiem materiāliem.

-      zīmējumu un plakātu, telpisku darbu izstāde par Ekoskolas tēmām.

-      aktivitātes saistībā ar Ekoskolas tēmām.

 

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.