^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Darbības plāns 2015 / 2016

 

Septembris, 2015.

 

 • Sadarbojoties ar iestādes vecākiem tapa ziedu paklāji (no dažādiem dabas materiāliem), tēma: „Transports”;
 • Grupiņās tiek organizēti Miķeļdienas gadatirgi, kuros bērni pārdod pašaudzētas vai pašdarinātas lietas, „valūta”, ar ko norēķināties ir zīles un kastaņi;
 • Tiek organizēti rudens svētki, gan grupiņu telpās, gan āra teritorijā.
 • Grupiņās tiek veidotas dažādas izstādes, kurās var aplūkot krāsainas un bagātīgas rudens veltes.
 • “Gliemezīšu” un “Zaķēnu” grupu pasākumi kopā ar vecākiem – Orientēšanās apkārtnē un stafetes bērnudārza teritorijā. (Tēmas-Veselīgais dzīvesveids ietvaros)
 • “Ēd un pacienā citu!” –ģimenes tiek aicinātas dalīties ar rudens veltēm, kas izaugušas pašu dārzos.
 • Piedalīšanās Ekoskolu apbalvošanas ceremonijā. Ekoskolas diploma saņemšana Gaismas pilī.
 • Iestādes darbinieku informēšana par Ekoskolas diploma saņemšanu.
 • Ekopadomes pirmā sanāksme, Ekopadomes sastāva pārvēlēšana.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku mērīšana (par cik cm koki izauguši).

 

 

Oktobris - novembris,2015.

 

 • Rīcības dienas plakāta izveidošana un ievietošana ekoskolu datu bāzē.
 • Pieredzes apmaiņa ar Ekoskolas karoga ieguvējiem Ulbrokas vidusskolas Ekoskolas padomi.
 • Piedalāmies “Rīgas Dzirnavnieka” izsludinātajā konkursā “Putrings” no 9.10.15.-8.11.15,

aktualizējot putras ēšanu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu;

 • Organizējam 21.10.15. visām PII “Pienenīte” grupām putras ēšanas pasākumu, ar dziesmām un rotaļām, veicinot bērnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, izzinot cik svarīgi ir ēst putras.
 • Sākam bateriju vākšanas akciju „Zaļā josta”
 • Iekārtojam un noformējam bateriju vākšanas kastes.
 • Sadarbojamies ar Ulbrokas vidusskolu, skolēni vada zibakciju          ( vecāko un sagatavošanas grupu bērniem)
 • Rīcības dienas ietvaros sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām un Ekoskolas koordinatorēm dodas ārpus bērnudārza teritorijas ar plakātiem aicināt apkārtējo sabiedrību pievērst uzmanību klimata pārmaiņām un

aptaujāt Stopiņu novada iedzīvotājus par to ,ar kādu transporta veidu viņi pārvietojās, un apkopo iegūtos rezultātus.

 • Atjauno informāciju Ekoprojekta stendā
 • Jaunās informācijas ievietošana Ekoprojekta sadaļā mūsu iestādes mājaslapā www.ulbroka-pienenite.lv
 • Ekoskolas padomes sapulce
 • Izmantot laika apstākļus un pavadīt laiku āra laukumos, āra pastaigās;

 

 • lasīt ozolzīles;
 • priecāties par rudens nokrāsotām koku lapām, augļiem, sēklām, izmantot tos bērnu radošajos darbos, telpu noformēšanā;
 • kaltēt kastaņus zīles u.c., lai bērniem ir ar ko rotaļāties,
 • veikt pētījumus,
 • braukt mācību ekskursijās uz mini Zoo „Brieži”, uz „Lāču” maiznīcu,
 • vecākajām un sagatavošanas grupām plānot pārgājienu līdz Ulbrokas vidusskolai pa jaunizveidoto gājēju celiņu, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

 

 • Vecākās un sagatavošanas grupas bērni kopā ar skolotājām izveido plakātus, kas aicinātu apkārtējo sabiedrību pievērst uzmanību klimata pārmaiņām.
 • Grupu Mārtiņdienas pasākumi, Mārtiņdienu tirdziņi, kur notiek tirgošanās ar pašaudzētām un paštaisītām dārza veltēm.
 • Rudens lapu grābšana b/d teritorijā (vecākās un sagatavošanas grupas).
 • Veselīgu salātu gatavošana grupās no pašu dārzā izaudzētiem dārzeņiem ( “Ēd un pacienā citus” akcijas ietvaros
 • 11.14. zīmēšanas festivāls vecākās, sagatavošanas grupas bērniem „Transports”
 • Vērot dabas brīnumus (vējš zaros, pēdējā lapa, kailsals, sarma, sniegoti zari, putni ziemotāji, utt.)
 • Katrā grupā veidot Ekoaktivitāšu mapes- notikušo pasākumu atspoguļojums (attēli, apraksti, u.tml.)

 

 

Decembris, 2015.

 

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, papildinot darbības plānu ar citām aktivitātēm.
 • „Dabas smarža eglītē” sadarbībā ar vecākiem bērni gatavo eglītes, apvienojot otrreiz izmantojamos materiālus ar dabas materiāliem.
 • Izlikt putnu barotavas.
 • Atjaunot atgādnes „Izslēdz gaismu”, „Aizgriez krānu”…, izvietot tās visās grupās un iestādes telpās.
 • Prezentācijas izveidošana par dažādiem transporta veidiem.
 • Ekoprojekta ietvaros 2014./2015.m.g. iestādīto koku apraudzīšana, kā koki pārziemo…

 

 

 

 

Janvāris - februāris, 2016.

 

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana.
 • Papildināt apstādījumus teritorijā ar sniega figūrām, ledus rotājumiem ( atbilstoši laika apstākļiem).
 • Uzkrāt bērnu radošos darbus, fiksējot viņu stāstījumus par kokiem ziemā, par to draugiem, nedraugiem....
 • Grupiņas izgatavo lukturīšus no otrreiz lietojamiem materiāliem, lukturīšu izstāde.
 • Bērni kopā ar vecākiem izgatavo tērpus vai apģērba gabalus no avīzēm „Avīzes otrā dzīve”.
 • Vecāki kopā ar bērniem izgatavo un konstruē dažāda lieluma telpiskus transporta līdzekļus no otrreiz lietojamiem materiāliem.
 • Ziemas stafetes b/d āra teritorijā.
 • Viktorīna “Veselīgs uzturs” sagatavošanas vecuma grupām.

 

Marts – aprīlis, 2016.

 

 • Ekopadomes sapulce, iepriekšējā perioda paveikto darbu izvērtēšana, nākamo Ekoaktivitāšu pasākumu plānošana.
 • Gatavošanās pavasara talkām.
 • Papildināt vēlā rudenī un ziemā uzkrāto informāciju ar pavasara notikumiem ( sāk ziedēt pirmās pavasara puķes un dīgt vasaras puķes, plaukst pumpuri, zied lazdas...).
 • Pavasaris! Sekot līdzi sīpola, bietes vai burkāna augšanai, dažādu sēklu, pupas dīgšanai.
 • Lietot pārtikā pašaudzētos zaļumus.
 • Diedzēt un izstādīt papīra (piena vai sulas pakas) podiņos vasaras puķu stādus.
 • Organizēt iestādē vecāku pavasara talku.
 • Rosināt ģimenes gatavot un uzstādīt putnu būrus iestādes teritorijā vai savās mājās.
 • “Ceļojums ar dažāda veida pašgatavotiem transporta līdzekļiem ap “Pienenīti”, apmeklējot dažādu aktivitāšu stacijas.
 • Aicinām Dabas izglītības centru “Meža māja” ar izglītījošām lekcijām un nodarbībām bērniem.
 • Veicam pētījumu “Kā pārvietojās Tava ģimene?”, pētījuma rezultātus apkopojam un ievietojam iestādes Ekostendā un mūsu mājaslapā ulbroka-pienenite.lv

 

 

Maijs – jūnijs – jūlijs – augusts, 2016.

 

 • Veselīga dzīvesveida veicināšanai organizēt izbraucienu ar riteņiem kopā ar vecākiem un iestādes darbiniekiem. Maršruts: PII ”Pienenīte” – Līgo parks -Ulbrokas vidusskola.
 • Līgo parkā Veselīgā brauciena dalībniekiem veselīgas uzkodas.
 • Ekopadomes sapulce, analizēt mācību gadā paveikto, apkopot idejas par turpmāk veicamajiem darbiem.
 • Organizēt Jāņu dienas ielīgošanu iestādē.
 • Ekskursijas uz „Getliņi EKO”, uz Līgo parku.
 • Rosināt bērnu ģimenes vasaras laikā:

 

-veidot interesantāko augu herbārijus;

- vākt un žāvēt zāļu tējas.

 • Ekoskolas datubāzes atskaites aizpildīšana 2015./2016.m.g.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.