^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Pavasara laikā

Tieši dienā, kad sākas astroloģiskais pavasaris, 20. martā, ar mūsu iestādes „Kāpēcīšu” grupas 10 vokālā pulciņa bērniem un vokālā pulciņa vadītāju Līgu Kurzemnieci devāmies uz bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumu Saulkrastu PII „Rūķītis”.

Dziedātāji bija sabraukuši no Carnikavas PII „Riekstiņš”, no Baldones PII „Vāverīte”, no Upesleju internātpamatskolas – rehabilitācijas centra, no Salas sākumskolas, kā arī piedalījās paši saimnieki no Saulkrastu PII „Rūķītis”.

Saukrastu PII „Rūķītis” dzīvo daudz rūķu, un pasākumu atklāja rūķis Dziesmiņš , kas pamodināja rūķi Čučiņu. Atraktīvie rūķi iepriecināja nedaudz uztraukušos dziedātājus ar dažādām kustību rotaļām un jokiem.

Mūsu vokālā pulciņa „Pienenīte” bērniem bija liels gods dziedāt mūsu paša novadnieka Alvila Altmaņa sarakstītās dziesmas „Apelsīns” un „”Koncerts”.

 

Bija patiess prieks par mūsu bērnu skanīgo, drošo un pārliecināto dziedājumu.

Pēc sadziedāšanās pasākuma visus dziedātājus sagaidīja pārsteigums, gan balviņas, gan arī cienasts.

20. marts mums bija veiksmīga diena, jo arī šoferītis, kas mūs veda uz sadziedāšanos, bija priecīgs būt muzikālā kompānijā, mērojot ceļu uz Saulkrastiem un noklausoties lielu daļu no vokālā pulciņa repertuāra.

Pārsteigumā par jauko dziedājumu, jau dodoties mājās uz PII „Pienenīte”, šoferis dziedātājus pieveda apskatīties jūru pavasara pirmajā dienā.

Paldies sirsnīgajām šoferītim Andrejam, bērni , kāpjot ārā no autobusa teica: „Paldies, mīļo šoferīt!”

Paldies vokālā pulciņa vadītājai Līgai Kurzemniecei, kas dziedātprasmi māca ar mīlestību un dzīvesprieku. Vokālajā pulciņā apgūtās dziesmas ir sākot no vieglākām līdz pat sarežģītām dziesmām, pateicoties radošajam procesam un labvēlīgajai gaisotnei bērni labprāt dzied dažādas dziesmas.

 Santa Šika , vadītājas vietniece metodiskajā darbā

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"