^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Projekts „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana” noslēdzies

Stopiņu novada pašvaldības 2018. gada finansēto projektu ietvaros PII „Pienenīte” norisinājās nodarbību cikls „Bērnu tikumiskā un sociālā audzināšana”.  Projekta  ietvaros jūnijā, augustā un septembrī  visi interesenti, kam ir tuvi pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu tikumiskās un sociālās audzināšanas jautājumi, varēja apmeklēt divu nodarbību ciklu.

Pirmā cikla nodarbība tika veltīta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu tikumiskās audzināšanas aspektiem, kuras laikā dalībniekiem tika sniegts ieskats par mūsu sabiedrībā pieņemtajām tikumiskajām vērtībām, tika akcentēta vecāku un citu bērnu aprūpē iesaistīto pieaugušo loma bērnu tikumiskajā audzināšanā. Tāpat šo nodarbību laikā tika akcentēta vecāku loma pozitīvas attieksmes pret sevi, citiem un apkārtni veidošanā bērniem. Nodarbību laikā dalībniekiem tika piedāvāti praktiski ieteikumi, kā vecāki un citi bērnu aprūpē iesaistītie pieaugušie var stiprināt bērnu piederības izjūtu ģimenei un veicināt nacionālās pašapziņas veidošanos.

Otrā nodarbību cikla nodarbība tika veltīta sociālās audzināšanas jautājumiem. Šo nodarbību laikā apskatījām jautājumus, kā veicināt pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu sociālo prasmju attīstību vēcāku un bērnu savstarpējo attiecību laikā. Nodarbību laikā dalībniekiem tika sniegti praktiski ieteikumi empātijas gādīguma un sadarbības prasmju attīstīšanā un pilnveidošanā.

Līdz ar to projekta nodarbību laikā tika akcentēta  tikumiskās un sociālās audzināšanas nozīme bērniem šobrīd, domājot par to, lai nākotnes sabiedrība būtu orientēta uz tikumiskajām un sociālajām vērtībām.

Projekta nodarbību vadītāja

PII „Pienenīte” psihologs

Evita Anča

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"