^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Jauna pieredze , jaunā projektā…

Sniegainā 22.janvāra pēcpusdienā, kopā ar Latvijas piecu pirmsskolu iestāžu pārstāvēm, kā arī divu Lietuvas pirmsskolas iestāžu pārstāvēm devāmies pieredzes apmaiņas vizītē uz Tallinu, Nordplus Junior projekta “Meet yourself” ( Satiec sevi) ietvaros.

Projekta tematiskais loks ir  sadarbība ar vecākiem un pedagoģiskais darbs daudzkultūru vidē. Projekta norises laiks:2018.gada janvāris – 2019.gada jūnijs.

Tallinā viesojāmies 3 dažādās pirmsskolas iestādēs, mums bija iespēja iepazīties ar kaimiņvalstu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu, vērojām mācību procesu, mūzikas un peldēšanas nodarbības, apmeklējām profesionālās pilnveides kursus, kā arī piedalījāmies seminārā un prezentējām savu iestādi.

Igaunijas izglītības sistēma ir ļoti līdzīga mūsu izglītības sistēmai, kā arī dienas režīms un plānotās dienas aktivitātes 85% ir tāpat kā mūsu iestādē.

Joma, kurā Igaunija ir soli priekšā- digitalizācija un tehnoloģijas. Tallinas pirmsskolas izglītības iestādēs tiek izmantoti dažādi roboti kā palīgi, apgūstot mācību vielu, kā rotaļu elementi, lai sarežģītas lietas bērniem būtu vieglāk izprotamas.

Esam priecīgi piedalīties Nordplus Junior projektā, gūt jaunu pieredzi, jaunas iemaņas un sadarbības partnerus Baltijas valstīs.

Nākamā projekta darba grupu tikšanās ir Latvijā, no 26.- 29.jūnijam. Gaidīsim ciemiņus!

 

Stopiņu novada domes PII ”Pienenīte”

vadītājas vietniece izglītības jomā

Santa Šika

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"