^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Latvijas dzimšanas dienas svinības PII „Pienenītē”

Es savai zemei pieķēries esmu,
Ar sirdi, dvēseli, kas pieder man.
Es savai zemei uzticīgs esmu,
Par viņu- zemes mīļākas man nav.
Ir manai zemei daiļa dabas rota dota-
Ar kalniem, upēm, siliem, birztalām.
Lai citi teic, ko grib- kas man par to-
To mūžam uzskatīšu par visskaistāko.

                           ( V.Kokle- Līviņa)

Kā jau katru gadu - novembra mēnesī dzīvojām patriotisko noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, pret valsti, kurā dzīvojam.

          Ar sirsnīgām, gaišām domām un laimes vēlējumiem savai tēvzemei mūsu iestādes bērni un skolotājas Latvijas dzimšanas dienas pasākumā iestādē dziedāja Latvijas valsts himnu. Svinīgu uzrunu svētku dalībniekiem un vēlējumu Latvijai dzimšanas dienā izteica PII „Pienenīte” vadītāja Lelde Sturme. Ar skolotāju ansambļa dziedāto( I.Gailes, D. Kažes) dziesmu „Kā smaržo mana Latvija” tika ieskandināts svinīgais sarīkojums, veltīts Latvijas 97. jubilejai!

 

Šogad 17.novembra rītā PII „Pienenītes” bērni no grupiņām „Zaķēni”, „Knīpas un knauķi”, „Taurenīši”, „Burtiņi”, „Bitītes”, „Zvaigznītes” un „Gliemezīši” izstaigāja savu tēvzemi, Stopiņu novadu, brauca ar cūciņu uz Rīgu, dziedāja kopā ar Rīgas torņu gaiļiem un piedimdināja Rīgu saviem sparīgajiem dejas soļiem, bērnu orķestris pieskandināja tuvo un tālo apkārtni. Caur dziesmu, rotaļu un deju bērni mūsu pirmsskolas iestādē mācās mīlēt savu dzimto zemi, novadu un mājas! Svinīgajā pasākumā bērni droši runāja dzejoļus un skanīgi dziedāja, iepriecinot visus koncerta dalībniekus svētkos! Katra grupa bija sarūpējusi dāvaniņu „pārsteigumu” par Latvijai atbilstošu tematiku, kuru pasākuma noslēgumā svinīgi tika uzdāvināta kādai no grupām.

Šogad par godu Latvijas 97.gadadienai, aicinājām katru ģimeni svētku priekšvakarā iedegt svecīti Latvijas kontūrā, ārpusē pie iestādes vecā korpusa zāles loga. Prieks par vecāku ieinteresētību un atsaucību. Paldies, kopā mums izdevās!

Paldies, mūzikas skolotājām par bērnu sagatavošanu pasākumam, īpaši mūzikas skolotājai G.Kalniņai par ļoti sirsnīgo pasākuma scenāriju un sarūpētajām jaunajām dziesmām bērniem, skolotāju kolektīvam par ikdienas darbu audzinot bērnos mīlestību pret savu zemi un vecākiem, paldies, ka audziniet gudru, atbildīgu un sevis cienošu jauno paaudzi!

 
Evija Kubile

vadītājas vietniece metodiskajā darbā

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"