^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Ulbrokas PII ,,Pienenītes’’ 50. dzimšanas diena

,, Labrīt: ,,Pienenīt!’’

ŠODIEN VĒLOS PIEGLAUST TAVAS ZELTAINĀS MATU CIRTAS,
KUR SUDRABA MIRDZUMS IEZADZIES ŠKIPSNĀS,
UN SAJUST KĀ LAIKA PULKSTENIS SITAS.
ES VĒLOS AR TEVI KAVĒTIES ATMIŅĀS KLUSI,
PIE ATVĒRTA LOGA, RAUGOTIES UZ EZERA PUSI.

KĀ BIJA TOREIZ, KAD EZERA STĀVAJĀ KRASTĀ
BIKLAS MEITENES, KĀJĀM BASĀM,
BRIDA RASAS PIELIJUŠĀS  ZIEDU PĻAVĀS
UN SAPLŪKTĀS PIENENES SAVOS VAINAGOS PINA,
BET BALTĀS PIENEŅPŪKAS PALAIDA PA VĒJAM.

TĀ DOMA DZIMA PAR PIENENĪTI- CIEMATA DĀRZIŅU SAVU,
EJOT CAUR DZELTENO PIENEŅU PĻAVU.
TAGAD, ŠAI VIETĀ, KUR ZIEDĒJA PIENEŅU PĻAVA,
STĀV DIŽENS BĒRNUDĀRZS, AR ZINĀMU SLAVU,
TO KATRS IEDZĪVOTĀJS VAR DĒVĒT ARĪ PAR SAVU.

ŠEI IR KĀ CITĀ PASAULĒ, KUR VALDA PĀRMAIŅU VĒJI,
NĀK CIEMOS PASAKU TĒLI UN ORĶESTRĪ SPĒLĒ MEŽA ZVĒRI.
ŠEIT SKAN SMIEKLI UN NOBIRST KĀDA ASARA.
TE AUG MŪSU  DĒLI UN MEITAS, ŠEIT PAIET ZIEMAS UN VASARAS,
UN LABĀS FEJAS STĀSTA TEIKAS UN PASAKAS.

ŠEIT PIEDZIMST  BĒRNU LIELIE DZĪVES SAPŅI UN CERĪBAS,
BET SKOLOTĀJI SAVĀ STARPĀ SLĒDZ DERĪBAS,
VAI LOLOTIE  SAPŅI  PĒC GADIEM ATTAISNOS ILGOTĀS CERĪBAS?
TĀ KATRU PAVASARI , AR VĒRĪBU UN VĒLĒJUMIEM LABIEM
MĒS LAIŽAM PIENEŅPŪKAS DZĪVES LIELCEĻOS, KAS VĪSIES GADIEM.


AUTORS : Lelde Sturme


Ropažu pašvaldības Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Pienenīte’’ dibināta 1973. gada 16. oktobrī un šogad, šajā datumā ar vērienīgu bērnu ballīti atzīmējām savas iestādes pastāvēšanas 50. jubileju. ,,Pienenītei’’ nav ļoti sena vēsture, ne vintāžas vecuma cienīgs izskats. PII ”Pienenīte’’ ir mūsdienīga, inovatīva ar savu identitāti, briedumu un pieredzi  un esam  ieguvuši  savu atpazīstamību sabiedrībā un Ropažu novadā.  Iestāde strādā pildot savu galveno misiju - radīt mācību vidi bērna vispusīgai un harmoniskai attīstībai, ievērojot viņa attīstības likumsakarības un vajadzības. Mērķtiecīgi gatavojam bērnus dzīvei un pamatizglītības apguvei, balstoties uz kompetenču izglītību un pamatvērtībām. Iestāde īsteno trīs izglītības programmas.

Mēs to nekad nevarētu īstenot, ja mūsu darbam netiktu radīti labvēlīgi apstākļi, nodrošināts dibinātāja atbalsts finansējums, kopīgi veidota attīstības stratēģija un nodrošināta uz abpusēja konstruktīva uz  komunikāciju balstīta sadarbība. šobrīd mēs varam lepoties, ka esam Ropažu pašvaldības pirsmsskolas iestāde, jo mūsu vajadzības novada  domē vienmēr tiek uzklausītas un pēdējos 20 gadus iestāde ir tikai augusi un attīstījusies.

Iestāde ir izdzīvojusi divus gadsimtus, divas dažādas politiskās valsts varas, pārdzīvojusi 4 teritoriālās reformas,  tikpat daudz izglītības sistēmas reformas, pirmie esam iesaistījušies visos pārmaiņu procesos, tai skaitā arī ,,Skola20/30 ‘’ pilotprojektā un visos laikos esam spējuši veikt savu izglītības  funkciju un nest  savu gaišo un saulaino nosaukumu :,,Pienenīte’’.

Pašlaik iestādē darbojas 19 grupas, kuras apmeklē gandrīz 400 bērni, puse no šī skaita 5-6 gadīgie vecuma audzēkņi.  Kolektīvā strādā 103 darbinieki, no kuriem 54 ir pedagogi. Kolektīva un iestādes vērtība ir darbinieks, arī tas kurš šeit ir atstājis savu ieguldījumu un daļiņu no sirds. Manuprāt, tikai tas spēj gūt darba prieku un laimi, kurš spēj dot citiem, sajūtot par to gandarījumu, ka bērnam vai kolēģim izdodas un tavs padoms bija noderīgs.  Iestādes jubilejas pasākumā  tika godināti mūsu ilggadēie iestādes  goda darbinieki, kuri nostrādājuši vairāk par 15 gadiem-tādi mūsu iestāde ir 30 darbinieki, kas liecina par to cik nemainīgs un stabils ir iestādes kolektīvs. Īpaši suminājām pirmsskolas skolotāju Lidiju Gaiķenu, kura iestādē nostrādājusi 43 gadus un Laumu Zanderi, kura iestādē nostrādājusi 35 gadus.
Spēja būt pieņemošam un nesavtīgam, būt atbildīgam, godīgam un atbalstošam.  Tāds ir  mūsu,, Pienenītes ‘’skolotājs! Šajā svētku reizē un ikdienā mēs esam pateicīgi ikvienam kolektīva darbiniekam, kas ar lielu atbildību veic šo īpašo misiju. Tās vērtības, ko esam nodefinējuši savā kolektīvā( atbildība, godīgums, cieņa, zināšanas, kvalitāte, attīstība) mēs ikdienā kopjam un popularizējam, mācot tās arī saviem audzēkņiem, lai tie kļūtu ne tikai par savas valsts un novada patriotiem, bet arī par labiem cilvēkiem.  A.de Sent-Ekzeperī:,,Pasaulē ir tikai viena greznība -cilvēciskas attiecības starp cilvēkiem’’. Savā darbā mēs mācāmies viens no otra, jo katram no darbiniekiem ir savas stiprās  profesionālās puses un arī savi hobiji ar ko dalīties – kādam tā ir IT joma, kādam noformēšana, citam gleznošana vai dzejas rakstīšana, citam vienkārši silta sirds un vienmēr kāds labs vārds un padoms būs priekš kolēģiem. Savā kolektīvā cenšamies attīstīt kritisko domāšanu, sekmēt pašanalīzi empātijas jūtas, censties iespējas pēc pašiem sevi analizēt un kopējo darbu izvērtēt objektīvi. Mēs dzīvojam ne tikai straujas attīstības laikmetā un mainīgā vidē, bet arī sabiedrībā, kurā pamazām mainās vērtību sistēma.  

Bet bērni vienmēr ir uzmanības centrā. Nekādas mūsdienu tehnoloģijas, darba metodes  vai mākslīgais intelekts nespēs aizvietot skolotāju, jo šajā darbā svarīgas ir emocijas. Mūsu iestādes darbinieki strādā saskaņoti, vienoti, dalās ar savām idejām, pieredzi, kopīgi analizējam kļūdas, lai citi tās neatkārtotu, kopīgi pārdzīvojam veiksmes un neveiksmes. Arī es kā vadītāja jūtu atbalstu no savas komandas un vecāku atsaucību. Tas nenotiek uzreiz uzticība un uzslavas ir jānopelna ar mērķtiecīgu darbu un pozitīvu attieksmi. Tas ir gadiem ieguldīts darbs ar kolektīvu sadarbību ar novada domi  ar vecākiem. Kopīgi ar Iestādes padomi plānojuši un analizējuši iestādes darbu, meklējuši dažādus risinājumus bērnu rotaļvides pilnveidošanai, un iestādes iekšējās un  apkārtējas vides uzlabošanai. Vecāki tiek iesaistīti un ir līdzatbildīgi daudzos ikdienas procesos un iestādes organizētajās aktivitātēs, tādēļ arī ,,Pienenītes’’ vecākiem ir izveidojusies šī piederības sajūta. Par to lielā mērā ir jāsaka ,,Paldies ‘’ Iestādes padomei. Arī iestādes jubilejas norises procesā mūsu audzēkņu vecāki aktīvi iesaistījās. Ikviens kolektīva darbinieks  izjuta  mūsu audzēkņu vecāku atbalstu un jauko pārsteiguma dāvanu kolektīvam. Paldies par Jūsu atbalstu!

Tomēr pats būtiskākais ir tas, lai cilvēki spētu patiesi mīlēt savu darbu.  Labākie un talantīgākie cilvēki paliek uzticīgi iestādei ne jau naudas dēļ, bet gan tāpēc, ka viņi jūtas novērtēti un cienīti, un viņiem ir interesanti un pievilcīgi projekti , pie kuriem strādāt un sirsnīgi , atsaucīgi kolēģi. Šodienas mainīgajā pasaulē spēja mācīties un gatavība pārmaiņām ir pamata kompetences, kas būtu jāveicina un jāpalielina jebkurā iestādē. Reizēm, kad mēs mēģinām mainīties, mēs pēkšņi piedzīvojam tādu kā iekšēju pretestību visai iepriekšējai pozitīvajai pieredzei.  

Darbs ar  bērniem nav viegls bet radošs un dinamisks, tādēļ ik pa laikam jāmeklē jaunas metodes, kas ļautu to padarīt interesantāku abām pusēm. PII’’ Pienenīte’’ ir gaidīts ikviens audzēknis, viņa vecāks, viesis  gan ikdienā, gan svētkos, to vēlreiz apliecināja ar kādu gādību un rosību strādāja  komanda gan ikdienā , gan  sagaidot 50. jubileju .  Mēs varam lepoties ar saviem audzēkņiem un  audzēkņu sasniegumiem, jo stipri ielikti  dzīves un zināšanu pamati ir  būtisks tālāko panākumu stūrakmens. Tie ir mūsu audzēkņi, kuriem jau pirmsskolas vecumā ir attīstītas radošās spējas, darba prieks, atklāti talanti un ieliktas ģimeniskas pamatvērtības. Šī mērķa vārdā mēs arī darām savu ikdienas darbu un svinam svētkus kopā ar saviem kolēģiem, draugiem, sadarbības partneriem un atbalstītājiem. Nobeigumā gribu citēt A. Sent de Ekzeperī: ,,Īsti redzēt var tikai ar sirdi. Būtiskais ir acīm neredzams.’’

 

 PII ,,Pienenīte’’ vadītāja : Lelde Sturme

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.