^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Mīļie „Spārīšu” vecāki!

Pavasarī, 2013./2014. mācību gada beigās mēs visi kopā piedalījāmies Pirātu sporta svētkos. Liels paldies visiem vecākiem par bērnu sagatavošanu, jaukiem tērpiem un piedalīšanos pasākumā. Svētki radīja bērniem sajūsmu un interesi atraktīvi darboties kopā ar vecākiem.

Ceram arī turpmāk uz veiksmīgu sadarbību un atbalstu!

Lasīt tālāk: Mīļie „Spārīšu” vecāki!

Stopiņu novada domes „Pienenītes” pedagogi papildina zināšanas

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 19 PII „Pienenīte” pedagogi apmeklēja iestādes psihologa vadīto „Bērnu emocionālās audzināšanas” programmas 10 grupas nodarbību ciklu. „Bērnu emocionālās audzināšanas” programma izstrādāta Kanādā, tās autore ir S. Lendija. Latvijā šo programmu 2004. gadā adaptēja E. Ozolas vadībā.

Šobrīd sabiedrībā un izglītības iestādēs ļoti daudz tiek diskutēts par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu uzvedību. Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē ik pa laikam paspilgtinās šo jautājumu aktualitāte. Tāpēc šīs apmācības programmas ietvaros kopā ar pedagogiem grupu nodarbībās izgājām 10 soļu apmācību, apskatot katrā solī svarīgākos bērnu emocionālās attīstības komponentus. Kā piemērus var minēt bērna fizisko attīstību, valodas attīstību, pašvērtējuma veidošanos, sociālo kompetenču attīstību u.c. Tāpat grupas nodarbībās ar praktiskiem uzdevumiem pārliecinājāmies cik ļoti pieaugušo emociju pašregulācija ietekmē bērnu emociju pašregulācijas attīstību. Nodarbību laikā pirmsskolas pedagogiem tika atsvaidzinātas un sistematizētas zināšanas par apstākļiem, kas var ietekmēt un ietekmē bērnu uzvedību.

Lasīt tālāk:  Stopiņu novada domes „Pienenītes” pedagogi papildina zināšanas

Sveiciens 1. septembrī!

 

Vienmēr vienīgs vārds un tas ir : Mīlestība 

Un otrs vārds: lai tev ir laba sirds 

Un trešais vārds: dod citiem sevī labo,

Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,

Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,

Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks.

                                   (M.Laukmane)

 

Novēlu visiem, lai katra diena ir kā iedrošinājums, jauns aicinājums, pašatdeve un spēka pilns radošais process!

Sveicu visus PII ‘’Pienenīte’’ audzēkņus, vecākus un darbiniekus jaunajā 2014. / 2015. mācību gadā!

Vadītāja: Lelde Sturme

Stopiņu novada jaunieši-labiekārtošanas darbu veicēji PII ‘’Pienenītē’’

Jau vairākus gadus pēc kārtas katru vasaru PII ‘’Pienenenītē’’ čakli rosās novada jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Šajā vasarā strādāja īpaši liels jauniešu skaits jūlijā- 24 , bet augustā 14 skolas vecuma jaunieši. Meitenes strādāja grupās par skolotāju un auklīšu palīgiem, kur darba procesā apguva gan telpu uzkopšanas iemaņas, pasmes pareizā trauku mazgāšanā ar trauku mazgājamo mašīnu un arī gultu klāšanā, kā arī praktizējās darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem.Meitenes kopā ar bērniem spēlēja dažādas kustību un sižeta-lomu rotaļas, palīdzēja mazajiem bērniem veidot pašapkalpošanās iemaņas, kā arī uzkrāja pieredzi no skolotāju darba pienākumiem.

Lasīt tālāk: Stopiņu novada jaunieši-labiekārtošanas darbu veicēji PII ‘’Pienenītē’’

Kolektīva ekskursija uz Tartu

Jūnija pēdējā sestdienā PII’’Pienenīte’’ kolektīvs devās ikgadējā vasaras ekskursijā, šādi atzīmējot mācību gada noslēgumu. Šoreiz izvēlētais maršruts veda uz Tartu, lai pēc garā mācību gada kolektīvs kopīgi atpūstos, apskatītu senāko Baltijas pilsētu Tartu un smeltos jaunas radošas idejas savam darbam AHHA zinātniski-eksperimentālajā centrā.

Izstaigājot vecpilsētu , apskatījām nozīmīgākos objektus-Tartu universitāti, ‘’šķībo ‘’māju, mīlētāju tiltiņu, veco katedrāli un slaveno strūklaku-‘’ skūpstošies jaunieši’’. Ortajā dienas pusē apmeklējām AHHA centru, kur katrs varēja piedalīties un izmēģināt dažādus zinātniskos eksperimentus, pārbaudīt savas fizikas un ķīmijas zināšanas,

Lasīt tālāk: Kolektīva ekskursija uz Tartu

Sveiciens 1. septembrī !

Vienmēr vienīgs vārds un tas ir : Mīlestība

Un otrs vārds: lai tev ir laba sirds

Un trešais vārds: dod citiem sevī labo,

Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs,

Lai kurp Tu iesi – Tavi soļi ziedēs,

Lai ko Tu teiksi – Tavi vārdi plauks.

                                   (M.Laukmane)

 

Novēlu visiem, lai katra diena ir kā iedrošinājums, jauns aicinājums, pašatdeve un spēka pilns radošais process!

Sveicu visus PII ‘’Pienenīte’’ audzēkņus, vecākus un darbiniekus jaunajā 2014./2015.mācību gadā!

vadītāja: Lelde SturmePateicība!

Sakām lielu PALDIES grupas ‘’Podziņas’’ audzēkņa Adriāna Slišāna mammai par sarūpētajām mapītēm iestādes bērniem!

Administrācija

Paziņojums!

No šā gada 15.08.-21.08., iestādes lietveža atvaļinājuma laikā, jaunuzņemto audzēkņu dokumentus iesniegt pie vadītājas.

Adminisrācija

Paziņojums!


No šā gada 15.08.-21.08., iestādes lietveža atvaļinājuma laikā, jaunuzņemto audzēkņu dokumentus iesniegt pie vadītājas.

Adminisrācija

Cienījamie vecāki!

Lietvedis no 14.07- 25.07 atvaļinājumā.

Neskaidrību gadījumā par bērnudārza maksas aprēķinātajiem rēķiniem griezties pie lietveža no 28.07.2014.

Atvainojamies par sagādātajā neērtībām!

Administrācija

Cien. Vecāki!

No šā gada 1.jūlija- 31.jūlijam iestāde slēgta!
Strādā 3 dežūrgrupas no plkst. 8.00- 18.00.
No šā gada 1. augusta iestāde atvērta  apvienotās grupās.
Priecīgu un saulainu vasaru!


Administrācija

Informācija jaunuzņemto audzēkņu vecākiem!

Šā gada 7.augustā plkst. 18.00, Institūta ielā 34a, iestādes lielajā zālē, jaunuzņemto audzēkņu vecāku sapulce.


Administrācija

Pateicība!

Paldies,„Knīpu un knauķu” grupas audzēkņa, Armanda Salnas mammai, par sarūpēto gardo saldējumu iestādes audzēkņiem un darbiniekiem!

Administrācija

Ielīgošana PII „Pienenīte”

Kā jau katru gadu, arī šogad PII „Pienenīte” notika ielīgošanas pasākumi. Ielīgošanas pasākumus plānojām ārā, taču laika apstākļi mums „lika” veikt nelielas korekcijas un vienu dienu ielīgošanas pasākumi notika b/d iekštelpās, taču nākamās dienas rīts bija saulains un silts un ielīgošanas pasākumi gan PII „Pienenīte” lielajā iestādē, gan filiālē Bērzu ielā varēja notikt ārā.

Mūzikas skolotājas Līga, Agnese un Elīna, kā arī deju skolotāja Aiga dziedot, dejot un ejot rotaļās, „uzbūra” īstu ielīgošanas sajūtu, kā arī radīja bērnos izpratni par Līgo un Jāņu dienu svinēšanas tradīcijām.

Lasīt tālāk: Ielīgošana PII „Pienenīte”

Sportiskās aktivitātes jūnijā

Arī jūnijā PII „Pienenīte” turpinās dažāda veida aktivitātes. 11.06. un 12.06. vasaras apvienotajām grupām notika kross un jautrās stafetes. Krosu skrēja lielākie bērni, savukārt jautrajās stafetēs piedalījās mazākie bērni.

Prieks, ka mūsu sporta skolotājas Agnese un Taņa sportiskajām aktivitātēm izmanto ne tikai b/d teritoriju, bet arī blakus esošo ezera apkārtni. Pirms krosa notika kārtīga iesildīšanās, noteikumu izrunāšana, trases izstāstīšana, un veiksmes novēlēšana. Visi bērni piedalījās krosā ar lielu ieinteresētību un vēlmi pārbaudīt savu izturību.

Lasīt tālāk: Sportiskās aktivitātes jūnijā

Ebru gleznošanas tehnikas radošās darbnīcas PII „Pienenītē”

Piedaloties Stopiņu novada pašvaldības finansēto projektu konkursā, guvām iespēju organizēt Ebru gleznošanas tehnikas radošās darbnīcas Stopiņu novada iedzīvotājiem. Pirmās radošās nodarbības notika šā gada 6.06. mūsu „Pienenītes” mājīgajā skolotāju istabā, kur pulcējās gan Stopiņu novada bērni, gan pieaugušie.

Radošā darbošanās tika uzsākta pēc PII „Pienenīte” vadītājas Leldes Sturmes uzrunas.

Lasīt tālāk: Ebru gleznošanas tehnikas radošās darbnīcas PII „Pienenītē”

Alvila Altmaņa bērnu dziesmu koncerts

KOMPONISTA ALVILA ALTMAŅA BĒRNU DZIESMU KONCERTS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „PIENENĪTE”

 

PII „Pienenīte” mūzikas skolotāja Līga Kurzemniece

Ik pa laikam gadu no gada iegriežoties nošu veikalos un apzinot jaunākās nošu grāmatas mazajiem dziedātājiem, reiz ieraudzīju nelielu oranžu nošu grāmatiņu. Tā bija Alvila Altmaņa bērnu dziesmu grāmatiņa „Cik labi”. Visvairāk mani aizkustināja ieraksts pirmajā lappusē – „manam mīļajam mazdēliņam Ričiņam”. Toreiz nodomāju, cik tas ir īpaši un skaisti, ka mazam puisītim ir pašam sava dziesmu grāmatiņa! Un par to zina visa Latvija, vismaz tie, kuriem tā nonākusi rokās. Kā zināms, Latvija ir maza un cilvēki nevilšus satiekas. Tā, pirms diviem trim gadiem izrādījās, ka šis laimīgais puisītis Ričiņš nāk uz manām mūzikas nodarbībām kopā ar citiem „Kāpēcīšu” grupas bērniem!

 Nākamā personīgā satikšanās notika ar pašu komponistu Alvilu Altmani pagājušajā pavasarī, kad mani pie mūzikas zāles gaidīja un uzrunāja komponists ar dzeltenu mapīti rokās. Altmaņa kungs laipni sniedza mapīti, sakot, ka tajā esot viņa dziesmiņas bērniem un, tā kā arī viņa mazdēliņš Ričiņš esot starp „Pienenītes” audzēkņiem, tad varbūt sanākšot kāds jauks koncerts.

Lasīt tālāk: Alvila Altmaņa bērnu dziesmu koncerts

„Cepuru ballīte” PII „Pienenītes” filiālē Bērzu ielā...

Saulainajā 23.maija pēcpusdienā Vālodzēs, Bērzu ielā valdīja neierasta rosība. PII „Pienenīte” jaunākā vecuma grupiņas „Ķipari” un „Ezīši” svinēja savu „mazo izlaidumu”. Bērnu vecāki un grupiņu audzinātājas to bija iecerējuši veidot kā Dārza svētku – Cepuru balli.

Par lielu prieku vecākiem, katrs bērniņš saņēma jauku, sirsnīgu apliecību ar mazliet nenopietnu, bet tomēr nopietnu bērniņa prasmju raksturojumu. Vecākiem tika pasniegti pateicības raksti par atsaucību, palīdzību un sadarbību mācību gada laikā. Vecāki saņēma visa mācību gada laikā tapušos savu bērnu radošos mākslas darbus, ko apskatot, ikviens no vecākiem varēja secināt, ka bērni ir izcilām mākslinieciskām dotībām apveltītas un nenoliedzami ģeniālas personības. Liels paldies audzinātājām par idejām un palīdzību bērnu radošo darbiņu tapšanas procesā!

Kad bija noslēgusies nelielā informatīvā daļa, sākās Cepuru ballīte. Liels prieks, ka gatavojušies bija visi bērnu vecāki, izgatavojot vai uzlabojot dažādus cepuru modeļus. Protams, ka skaistas cepures bija arī audzinātājām un auklītēm.

Lasīt tālāk:  „Cepuru ballīte” PII „Pienenītes” filiālē Bērzu ielā...

Labās tradīcijas tiek turpinātas….

Papildus pārējām mūsu iestādes jaukajām tradīcijām, jau otro gadu realizējam sportiski aktīvo tradīciju, piedaloties „Nordea” maratona 5 km skrējienā.

Šā gada 18.maijā sportiski noskaņotā PII „Pienenīte” komanda – vadītājas vietniece metodiskajā darbā Santa Šika, sporta skolotājas Tatjana Trofimova un Agnese Šķerberga, pirmsskolas skolotājas Dace Sarkane, Agnese Nogobode, Romanda Gailiša, Marika Pumpure, Anna Lušņicka , mūzikas skolotāja Agnese Budreika, lietvedis Kristaps Ivanovskis un sargs Mārtiņš Jaunzems, skolotāju palīgs Vija Vanaga, asistente Anastasija Pomozova veiksmīgi „pievarēja” šo distanci un ieguva piemiņas medaļas. Papildus pārbaudījumu mums sarūpēja karstais laiks, kas padarīja 5 km skrējienu nedaudz grūtāku.

Patiess prieks, ka šogad mūsu aktīvo sportistu pulciņam ir pievienojušies jauni dalībnieki no iestādes darbinieku vidus, kā arī apzinīgi realizējām pagājušā gada uzstādīto mērķi – labot rezultātus.

Patīkams pārsteigums un liels atbalsts karstajā skrējienā bija arī mūsu aktīvie fani, vadītāja Lelde Sturme un baseina operatore Liena Vahšteine.

Šo sportisko tradīciju esam apņēmušies turpināt , kā arī centīsimies, lai skrējēju pulciņš aug vēl kuplāks.

Liels paldies Stopiņu novada domei par atbalstu un par iespēju piedalīties „Nordea” maratonā. Paldies arī mūsu PII „Pienenīte” sporta skolotājām par ierosinājumu piedalīties „Nordea” maratonā un visiem mūsu līdzjutējiem, kas juta līdzi un turēja īkšķus.

Santa Šika, PII „Pienenīte” vadītājas vietniece metodiskajā darbā

Afiša

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"