^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Stopiņu novada domes

pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”

2019./2020.mācību gada

darba galvenie uzdevumi:

 

 

 1. Uzsākt īstenot jauno mācību saturu un pieejas principus, apgūstot mūsdienu sabiedrībai nepieciešano caurviju prasmju pamatus, vērtības, tikumus un zināšanas.
 2. Turpināt darboties Ekoskolu programmā:
 • aktivizēt vides kodeksu;
 • izmantot tuvāko apkārtni un dabu kā mācību vidi;
 • organizēt rotaļnodarbības ārā;
 • ievērot pastaigu organizācijas nosacījumus, iekļaujot vērojumu un kustību aktivitātes;
 • organizēt sporta izpriecas ārā visos gadalaikos sporta laukumā;
 • sadarbībā ar grupas vecākiem organizēt veselības velobraucienu;
 • atbalstīt un iesaistīties Olimpiskās dienas organizētajos pasākumos valstī, iestādē;
 • organizēt Veselības veicināšanas nedēļu iestādē;
 • iesaistīties Ekoskolas pasākumos.
 1. Paaugstināt izglītības kvalitāti iestādē, rosinot pedagogu profesionālo pilnveidi tehnoloģiju jomā un veicināt ciešu skolotāju, izglītības iestādes speciālistu,  sadarbību plānojot mācību procesu ikdienā.
 2. Veicināt pozitīvu sadarbību ar iestādes izglītojamo ģimenēm, akcentējot tās nozīmi bērnu personības attīstībā:
 • organizēt vecāku pēcpusdienas, atvērto durvju dienas, sapulces, sportiskas aktivitātes ģimenēm, pārrunas u.c.
Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"